Hudkreft

Føflekkreft utgår fra kroppens «pigmentsystem», det vil si fra den delen av huden som gir oss en brun farge om sommeren. En sjelden gang kan svulsten stamme fra øynene, luftveiene, tarmen eller hjernen.
Føflekkreft er meget farlig. Tidlig diagnose og behandling er av avgjørende betydning for overlevelse.
Basaliom er den vanligste formen for hudkreft. Forekomsten av denne formen for hudkreft øker stadig i antall. Vanligst ser man denne kreftformen i ansiktet, på ørene, i nakken og på øvre deler av magen.
Hudens utseende og sykehistorien vil gi legen mistanke om diagnosen. For å bekrefte mistanken, vil legen selv ta en hudprøve eller sende pasienten hurtig videre til hudlege eller kirurg. Hudprøven sendes så inn til mikroskopisk undersøkelse.
For mange av dem som behandles for føflekkreft , er de praktiske konsekvensene små. Svulsten fjernes med et forholdsvis lite inngrep, og man trenger ikke legges inn på sykehus. Sykmelding er ofte heller ikke nødvendig. På mange måter går livet videre som om ingenting var skjedd.
Føflekkreft skyldes først og fremst solpåvirkning. Svulsten påvirkes spesielt av intens solbestråling og solbrenthet. En liten andel av tilfellene skyldes arvelige lidelser, men utløses av solbestråling. Man kan også få føflekkreft på grunn av overdreven bruk av solarium.

Vanlig hud består av tre forskjellige lag, nemlig overhud, lærhud og underhud. I overhuden finnes plateceller, grunnleggendeceller og celler, som kalles melanocyt. De siste gir huden dens fargen.
De tre vesentligste formene for hudkreft er:

* Basalcellekræft
* Pladecellekræft
* Føflekkkreft

Her omtales basalcellekræft og pladecellekræft. Føflekkkreft omtalt for seg selv.

Hyppighet
Ca. 6.300 nye pasienter om året utvikler hudkreft. Herav utgjør basalcellekræft nesten 90 %. En del pasienter får hudkreft mer enn en gang. Hudkreft sees for det meste hos personer over 40 år.

Årsak
Hudkreft er hyppigere hos mennesker med en lys hudtype, som samtidig har tilbrakt mye tid i sollys. Hudkreft kan forekomme hvor som helst på kroppen, men sees som regel i de områdene som har vært utsatt for sollys som f.eks. ansikt, hals, hender og armer. Hudkreft sees sjelden i håndflater eller på fotsålen.

Det sees også en økte forekomst av hudkreft hos mennesker, som har vært utsatt for ioniserende stråling (radioaktiv stråling) eller er i behandling med medisin, som setter ned immunforsvaret.

Symptomer
Hudkreft kan se ut på mange måter. Det hyppigste tegnet på hudkreft er forandringer i huden, som f.eks. en rød, skælle flekk, en perlemorsglinsende knute eller et mindre sår, som ikke vil hele.

Faresignal
Har man et sår, som ikke vil heles, er det alltid en god ide å få det undersøkt litt nøyere hos legen.

 

Hudkreft på nesen..
Undersøkelse
Hvis det er en skælle flekk eller en perlemorglinsende knute, kan legen fjerne hudområdet og kikke på vevet under et mikroskop. Denne undersøkelse vil vanligvis gi diagnosen.

Forløp
Basalcellekræft
Basalcellekræft vokser i huden og sprer seg mer sjelden. Det er karakteristisk at denne kreftformen vokser langsomt over måneder til år. Vanligvis er det ingen symptomer, med mindre det kommer sårdannelse eller blødning. Alle pasienter med basalcellekræft kan helbredes. Opp mot halvdel av pasientene kan oppleve et nytt tilfelle av sykdommen innenfor 5 år.

Pladecellekræft
Pladecellekræft kan i enkelte tilfeller spre seg til lymfeknutene og kan derfor i få tilfeller ha et mer alvorlig forløp. Som regel vil det likevel ha et temmelig godartet forløp.

Behandling
Behandlingen kan være:

* Skraping av kreftcellene med et skarpt instrument fulgt etter av en overfladisk brenning av huden
* Påsmøring av en spesiell krem og deretter belysning med rødt lys, såkalt fotodynamisk behandling
* Kreften kan, hvis den sitter helt overfladisk, fjernes med frysning
* Kirurgisk fjerning av det påvirket hudområdet med etterfølgende sammensying av huden
* Enkelte pasienter behandles med strålebehandling
* Pladecellekræft behandles vanligvis ved å skjære det syke hudområdet bort med etterfølgende sammensying av huden
* Enkelte pasienter med pladecellekræft mottar likeledes strålebehandling

Forebyggelse
Utvikling av hudkreft er tett knyttet med utsettelse for sollys. Følgende kan derfor sette ned forekomsten av hudkreft:

* Opphold i skygge eller beskyttelse av huden med tøy og hatt
* Unngå å bli utsatt for sollys midt på dagen
* Anvend kremer med innhold av solfaktor, hvor faktortallet gjerne skal være minst 15
* Unngå solariumlys

Nettsteder om Hudkreft:

Hudkreft. Kreftforeningen
Hudkreft. Fakta. Bestill solmateriell. Solarium. Vitamin D. Sjekk egen kropp. Overvekt. Nysgjerrigper. hudkreft. Den mest alvorlige formen for hudkreft.

Hudlegekontoret – Hudkreft
Informasjon om hudsykdommer, hudkreft, sårbehandling og allergiske sykdommer. Hud og hudkreft. Opplevelser i møte med alvorlig sykdom som malignt melanom.

Radiumhospitalet.no – Hudkreft
Nordeuropas største. Den vanligste måten å inndele hudkreft på er å skille mellom. Hudkreft som ikke er føflekksvulst oppstår fra.

Lyskur mot hudkreft
Bare noen svake antydninger viser at hun har hudkreft. Hvert år rammes 900 nordmenn av føflekkreft og 4000 av annen type hudkreft.

Kreftforeningen
Solvett/hudkreft. Mer » Støtt kreftsaken. Gi nå. Givermuligheter. Bedriftssamarbeid. 23.07.2007 Et entusiastisk publikum møtte opp for å se og høre.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar