Huntingtons sykdom

Huntingtons sykdom eller Huntingtons chorea eller Setesdalsrykkja eller arvelig Sanktveitsdans er en arvelig sykdom som kjennetegnes av unormale kroppsbevegelser som kalles chorea, og demens.
Det finnes ingen behandling som hindrer utviklingen av Huntingtons sykdom. Behandlingen må derfor ta sikte på symptomlindring. Nervemedisiner (antipsykotika, nevroleptika) kan redusere ufrivillige bevegelser.
Huntingtons sykdom er en arvelig sykdom som oftest starter i 30-40 års alder. Sykdommen er karakterisert ved ufrivillige og ukontrollerte bevegelser av armer eller ben (korea). Typiske trekk ved bevegelsene er at de er uregelmessige, hurtige, asymmetriske og kortvarige. Bevegelsene ved korea er helt uten formål, men personene som har korea forsøker ofte å kamuflere dem ved at de ser planlagte ut.
Symptomer på Huntingtons sykdom vises tidligere desto mer glutamin en person har i det muterte huntingtin-proteinet. Mutasjonene tiltar for hver generasjon genet føres videre, noe som fører til stadig tidligere sykdomsdebut i følgende generasjoner. Likevel er det en nedre grense for hvor tidlig sykdommen debuterer, ettersom barn med symptomer i barndommen tenderer til ikke å få egne barn senere i livet. Det er vanlig at pasienter med Huntingtons sykdom starter å vise symptomer i alderen 30-40 år.
Huntingtons sykdom er arvelig sykdom karakterisert ved abnorme ufrivillige bevegelser og økende demens. Arvegangen er slik at hvert enkelt barn til en person med arveanlegget for Huntingtons sykdom, har 50% risiko for å arve dette, uavhengig av kjønn. Tilstanden utvikler seg i voksen alder og har man det syke arveanlegget (genet), er sannsynligheten for å utvikle sykdommen nær 100% ved tilnærmet normal livslengde.

Nettsteder om Huntingtons sykdom:

 

CAG og huntingtons sykdom – Lommelegen.no. CAG i forbindelse med huntingtin proteinet angående Huntingtons Sykdom? endres egenskapene til proteinet huntingtin slik at Huntingtons sykdom utvikles.

Huntingtons sykdom
Huntingtons sykdom. Senter for sjeldne diagnoser arrangerer. kurs for fagpersoner fra. berørt av Huntingtons sykdom. Vi er kjent med at ï¬, ere pasienter.

Huntingtons sykdom – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom, livsstil og helse. Braathen GJ, Skodje T, Berg K. Diagnostisk DNA-testing for Huntingtons sykdom.

Huntingtons sykdom – Wikipedia
Symptomer på Huntingtons sykdom vises tidligere desto mer glutamin en person har. vanlig at pasienter med Huntingtons sykdom starter å vise symptomer.

Kloning og Genmanipulering. og Huntingtons sykdom, kanskje til og med sykdommer som Parkinsons sykdom og Alzeimer. Også mange med Huntingtons sykdom i familien har blitt nektet.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar