Hydrocephalus – vannhode

Hydrocephalus (eller vannhode) er en sykdomstilstand hvor det foreligger forstyrrelser i omsetningen av cerebrospinalvæske. Patofysiologisk skjelner man mellom obstruktiv og ikke-obstruktive former for hydrocephalus.
Ved hydrocephalus skyldes den økede vekst av hode en øket væskemengde i hjernens naturlige hulrom.
Hydrocephalus utvikles hos ca. 2 av 1000 barn, og det opereres i Norge omkring 150 barn årlig.
Hvor rask hodeveksten er avhenger av hvor sterkt forhøyet væsketrykket er, slik at hodet kan bli for stort i løpet av noen uker, eller det kan ta flere måneder. Det hender også at barn blir født med hydrocehpalus. En uventet for stor vekst av hode kan også være normalt, og sees f.eks. hos barn av foreldre med store hoder. I slike tilfeller vil vekstkurven flate ut etterhvert, mens den ved hydrocephalus vil fortsette å stige.

Nettsteder om Hydrocephalus – vannhode:

Hydrocephalus – Doktor Online
Ved hydrocephalus skyldes den økede vekst av hode en øket væskemengde i hjernens. Hydrocephalus utvikles hos ca. 2 av 1000 barn, og det opereres i Norge.
www.doktoronline.no/articles/children/vannhode.html

Sunnaas sykehus TRS – Hva er hydrocephalus?
Ryggmargsbrokk og Hydrocephalusforeningen har gitt ut en brosjyre om hydrocephalus. Foreningen opplever å motta mange henvendelser om ulike aspekter ved.
trs.sunnaas.no/modules/module_123/proxy.asp?C=235&I=4450&D=2&mids=

Hydrocephalus – Wikipedia
Hydrocephalus (eller vannhode) er en sykdomstilstand hvor det foreligger forstyrrelser i omsetningen av cerebrospinalvæske. Patofysiologisk skjelner man.
no.wikipedia.org/wiki/Hydrocephalus

Annonser:

Legg igjen en kommentar