Hyperaktivitet

er en fysisk og psykisk tilstand hos barn og voksne der personen er overaktiv eller unormalt urolig og rastløs. En hyperaktiv person beveger ofte kroppen mer enn vanlig når han eller hun sitter eller står, prater mye, er mer impulsiv og kan også lettere bli irritert og få andre sterke følelsesreaksjoner. Hyperaktive har dessuten ofte kortvarig eller sviktende oppmerksomhet. For mange er dette egenskaper som er en naturlig del av personligheten uten at det skaper store problemer.
Hyperaktivitet eller ADHD kan forekomme sammen med andre tilstander.
Hyperaktivitet er ofte forbundet med andre tilstander, særlig organiske personlighetsforstyrrelser som ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder), Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) og forstyrrelser innen autismespekteret. Hyperaktivitet er dessuten vanlig ved bipolar lidelse (tidligere kalt manisk-depressiv lidelse).
Lenge trodde man at hyperaktivitet, eller AD/HD som det heter, bare rammet barn, og at de ville vokse det av seg. Det er ikke riktig. I dag vet vi at halvparten har symptomene også i voksen alder. Dette er ofte ressurssterke og intelligente mennesker. Likevel har mange av dem store problemer med å fungere i jobb.

Nettsteder om Hyperaktivitet:

Hyperaktivitet – Wikipedia
Hyperaktivitet er en fysisk og psykisk tilstand hos barn og voksne der personen. Om hyperaktivitet som symptom (på engelsk).

Annonser:

Legg igjen en kommentar