Hypoglykemi

Symptomer på hypoglykemi varierer mellom ulike personer, men hos hver person inntrer hvert symptom ofte ved bestemte blodsukkernivåer og kan være en pekepinn på hvor alvorlig hypoglykemien er.
Hypoglykemi er det samme som for lavt blodsukker. Kroppen reagerer overdrevent etter inntakelse av et måltid. Det er helt vanlig at blodsukkeret varierer i løpet av et døgn og dette kommer av maten vi spiser. Mengden blodsukker (glukose) i blodet økes som regel i noen få timer etter et måltid, spesielt om måltidet består av mange karbohydrater.
hypo + glyk + emi, for lite søtt i blodet) er en tilstand hvor blodsukkeret er for lavt. Blodsukker under 4 mmol/liter (70 mg/dl) anses for hypoglykemi. Dette kan skyldes sykdom eller bruk av legemidler. Sykdommer og tilstander som kan medføre hypoglykemi er diabetes (ved for høye doser av insulin eller antidiabetika, for lite mat eller større aktivitet enn ventet), hyperinsulinemi, og faste. Legemidler som kan medføre hypoglykemi er insulin og antidiabetika.
Alvorlig hypoglykemi kan medføre hjerneskade og må derfor behandles øyeblikkelig. En diabetiker med anfall må alltid antas å kunne ha hypoglykemi og behandles deretter.
Det motsatte av hypoglykemi er hyperglykemi.
menneske med hypoglykemi produserer for mye insulin og har konstant «føling». At et menneske med hypoglykemi treger hjelp er helt innlysende. Dessverre bryr ikke legestanden seg noe om dette og har veldig dårlige kunnskaper om behandling.

Lavt blodsukker betyr at innholdet av glukose (druesukker) i blodet er satt ned. Hvis blodsukkeret faller under 2,5 mmol per L er det tale om hypoglykæmi.

For lavt blodsukker kjennetegnes ved at:

* Man har symptomer på for lavt blodsukker
* Man kan påvise lavt blodsukker i en blodprøve
* Symptomene forsvinner rask igjen etter inntakelse av føde.

Hos personer, som ikke har diabetes/diabetes, sørger kroppen for at innholdet av glukose i blodet hele tiden ligger innenfor snevre grenser (4-8 mmol per L). Sukker forekommer i blodet i form av glukose.

Det er mange hormoner, som medvirker til regulering av blodsukkeret. Insulin senker blodsukkeret ved å øke opptaket av glukose i vevene, og det er det viktigste hormonet i reguleringen. I forbindelse med inntakelse av føde stiger blodsukkeret, og parallellt hermed stiger innholdet av insulin i blodet. På den måten unngås store stigninger i blodsukkeret, og at det igjen faller til et normalt nivå i løpet av 1-2 timer.

Insulin produseres i beta-cellene i de langerhansk øyer i bukspyttkjertelen. Bukspyttkjertelen ligger i tolvfingertarmens runding like under magesekken. Hvis blodsukkeret blir for lavt, sørger hormonene glukagon, noradrenalin, adrenalin og veksthormon for å øke blodsukkeret ved å øke frigjøringen av lagret glukose i leveren. Glukagon dannes i bukspyttkjertelen, adrenalin og noradrenalin i binyrene og veksthormon i hypofysen.

Hyppighet
Lavt blodsukker forekommer hovedsakelig hos personer med diabetes. Diabetes behandles med insulin eller tabletter, som senker blodsukkeret. Personer med diabetes, som er i behandling med insulin, vil mellom få lavt blodsukker, som krever at de må spise litt utenfor hovedmåltida. Også personer med diabetes, som er i behandling med tabletter kan få for lavt blodsukker.

Lavt blodsukker hos personer som har diabetes :

Årsak
Langt de fleste tilfellene av lavt blodsukker forekommer hos personer med diabetes, som av en eller annen grunn har fått for mye insulin. Det kan skyldes at de har glemt å spise eller utsatt et måltid, men tatt dem insulinet, eller at de har utført hardt legemligt arbeid uten å spise ekstra mat. Muskelarbeid virker nemlig som insulin, da det øker opptak av glukose i vevene.

Diabetikere har større risiko for lavt blodsukker under inntakelse av alkohol. Leveren vil under påvirkning av alkohol ha vanskelig ved å sende glukose ut i blodet. Mosjonerer (f.eks. danser) man eller glemmer å spise økes risikoen for lavt blodglukose. Under inntakelse av alkohol er det derfor viktig, at man husker å spise, før man legger seg til å sove.

Andre årsaker
Lavt blodsukker kan også forekomme hos personer, som får tabletter for dem diabetesen. Det sees som regel hos eldre, som har husket å ta dem medisinen, men som har hoppet et måltid over.

Symptomer
Symptomer på lavt blodsukker oppstår som regel først, når blodsukkeret kommer under 3 mmol per L, men den blodsukkerverdien som utløser symptomer hos den enkelte personen, varierer. Symptomene på lavt blodglukose varierer også fra person til person, men den samme personen vil som regel ha de samme symptomene fra gang til gang. Det er karakteristisk, at symptomene på lavt blodsukker svinner innenfor et kvarters tid etter fødeinntagelse.

De første symptomene på lavt blodsukker er, at man føler:

* Sult
* Indre uro
* Rysten
* Hjertebanken
* Svetteutbrudd

Pårørende kan evt. se at personen blir blek. Disse symptomer skyldes at det sympatiske nervesystemet aktiveres, og at binyremargen frisetter hormonene adrenalin og noradrenalin.

Hvis blodsukkeret fortsetter med å være lavt eller faller attpåtil, får man symptomer utløst fra hjernen. I begynnelsen kan personen med lavt blodsukker f.eks. ha vanskelig ved å sette sine brillene på, og han/hun «leser» avisen på hodet.
Sent blir man:

* Omtåket
* Forvirret
* Får taleforstyrrelser
* Kan virke beruset. Det er dessverre hendt, at personer med lavt blodsukker er blitt mistenkt for rus.

Lette tilfeller av lavt blodsukker, hvor pasienten selv kan sørge for å få noe å spise og drikke, kalles insulinføling. Egentlige insulintilfeller er, når personen skal ha hjelp av andre. Hvis man utvikler bevisstløshet pga. lavt blodsukker, taler man om insulinsjokk.

Et par lette tilfeller av insulinføling om uken like før tidspunktet for et normalt hovedmåltid er ikke skadelig. I vanskelige tilfeller av lavt blodsukker kan det oppstå lammelse i den ene siden, krampe, eller man kan gå i koma.

Noen ganger forteller personer med diabetes at de har symptomer på lavt blodsukker, men når de måler det, viser det seg å ligge over 5-6 mmol per L. Dette sees ofte hos dem, som er dårlig regulert. Når blodsukkeret blir bedre regulert «venner» diabetikeren seg til det mer normale blodsukkernivået, og symptomene på lavt blodsukker ved høye blodsukkerverdier forsvinner.

Faresignal
Insulin- og tablettbehandla diabetikere bør være oppmerksomme på symptomene:

* Sult
* Indre uro
* Rysten
* Hjertebanken
* Svette
* Omtåketvarm

Hvis man har tendens til lave blodsukkerverdier om natta, bør man måle sitt blodsukkeret, før man går i seng ved 22-23-tiden og spise et ekstra mellommåltid, hvis blodsukkeret er lavt.

Hva kan man selv gjøre?
Hvis man har diabetes og enten får insulin eller tabletter for diabetes, må man ikke hoppe måltid over. Hvis man gjør det, risikerer man lavt blodsukker, da insulinet og tablettene fortsetter med å senke blodsukkeret, men nå «på tom mage». For å sette ned risikoen for lavt blodsukker hos diabetikere, som behandles med insulin, rådes de til å spise 3 små mellommåltid mellom de 3 hovedmåltida.

Lavt blodsukker kan også forekomme hos insulin- og tablettbehandla diabetikere, hvis de utfører et hardt legemlig arbeid, f.eks. på arbeidsplassen eller i form av sport, hus- eller hagearbeid.

Legemlig arbeid senker blodsukkeret akkurat som insulin. Det betyr at man skal spise ekstra eller redusere insulin- eller tablettdose i samråd med sin legen forut for store fysiske anstrengelser. Hvis man har hardt legemlig arbeid til hverdag og intet i helgene, skal man slik ha mer insulin i helgene sammenlignet med på arbeidsdager.

Pga.. søvnen registreres lavt blodsukker ikke så lett om natta, og det er ikke alltid, at man våkner, enda blodsukkeret er lavt. Hvis man våkner trøtt om morgenen og med hodepine, og lakenet er vått og ligger krøllen sammen i fotenden av sengen, kan
det være tegn på lavt blodsukker om natta.

Ved diabetes med nervebetennelse er det ofte få symptomer på lavt blodsukker og derfor har man vanskelig ved å reagere, når blodsukkeret er lavt. De personer bør derfor måle dem blodsukkeret ekstra hyppig.

Undersøkelse
Den eneste måten man med sikkerhet kan få bekreftet at man har lavt blodsukker, er å få målt sukkerinnholdet i blodet, når man har de symptomene som er nevnt ovenfor.

Det finnes forskjellige små apparat i handelen til måling av blodsukker. Det er lette og raske å betjene. Mellom de polyklinisk kontrollene er det viktig, at pasienter med diabetes regelmessig måler blodsukker. De målte blodsukkerverdiene skrives ned i diabetesboken eller en annen mindre bok, som pasienten tar med ved enhver diabeteskontroll. Formålet med disse hjemmemålingene av blodglukose er, dels at pasienten får opplysninger om blodsukkeret er tilstrekkelig godt regulert, dels at legen ved de polyklinisk kontrollene kan vurdere hvordan det evt. skal skje endringer i behandlingen. Som en sidegevinst får pasienten også økt sin kunnskapen om hvordan blodsukkeret reagerer på forskjellig kost og mosjon og under sykdom.

Forløp
Hvis det lave blodsukkeret behandles med det samme, Hvis de første symptomene oppstår, forsvinner symptomene i løpet av et kvarters tid. Hvis det lave blodsukkeret faller til mer lave verdier, og Hvis det varer flere timer, Hvis behandlingen startes, kan det i sjeldne tilfeller oppstå skade av hjernen, men det er heldigvis sjeldent.

Behandling
Behandlingen av lavt blodsukker er enkel og takknemlig. I lette tilfeller er inntakelse av juice, melk og brød tilstrekkelig. For en sikkerhets skyld bør alle personer med diabetes alltid gå rundt med tabletter med druesukker (glukose) på seg i tilfelle av at de får lavt blodsukker.

Man må aldri forsøke å gi mat eller drikke til en omtåket eller bevisstløs person, da det er risiko for feilsynkning. I vanskeligere tilfeller er det nødvendig å få sprøytet glukose inn i en blodåre av vaktlegen eller på akuttmottaket.

Noen personer med insulinbehandlet diabetes har en sprøyte med glukagon, som sprøytet inn i lårmuskelen eller under huden øker blodsukkeret ved å frigjøre glukose fra leveren. Både en selv og de pårørende bør lære å anvende glukagonsprøyten.

Personer med diabetes, som behandles med tabletter for deres diabetes, og som utvikler lavt blodsukker, bør innlegges til observasjon. Det skyldes at det lave blodsukkeret kan komme igjen innenfor de første parene døgn, enda blodsukkeret er kommet opp i normalområdet.

Lavt blodsukker hos personer som ikke har diabetes:

Årsak
Man hører ofte om folk, som føler seg utilpass med ukarakteristiske symptomer som sult, angst, irritabilitet, tretthet og uro, og som mener, de kan merke at blodsukkeret er lavt, og at de derfor må ha noe å spise. Det er nødvendig å måle disse pasientenes blodsukker gjentatt ganger under «anfall». Man vil ofte finne at det er normalt. Det vil si at de har de symptomene man får ved for lavt blodsukker, men innholdet av sukker i blodet er normalt. De har altså ikke lavt blodsukker. Tilstanden betegnes funksjonell hypoglykæmi.

Andre årsaker

* Lavt blodsukker forekommer ved noen sjeldne sykdommer, hvor det produseres for mye insulin av svulster i bukspyttkjertelen. 3/4 av svulstene er godartede. Det går ofte mange år før diagnosen stilles. Anfallene av symptomer på lavt blodsukker utløses av faste, mosjon og alkohol.
* Andre sjeldne svulster utenfor bukspyttkjertelen, som kan produsere stoff, som virker som insulin, og dermed kan framkalle lavt blodsukker.
* Hvis man har satt ned produksjon av binyrebarkhormon, f.eks. pga. hypofyse- eller binyrelidelse, vil man ha tendens til lavt blodsukker pga. mangel på kortison (binyrebarkhormon).
* Vanskelig satte ned leverfunksjon, hvor det er et satte ned glukosedepot i leveren, kan medføre lavt blodsukker.
* Stor alkoholinntak setter ned blodsukkeret forbigående ved å blokkere for frigjøringen av glukose fra leveren.
* Alimentær hypoglykæmi (Fødeframkalte hypoglykæmi) sees hos personer, som har fått foretatt operasjon på magesekken, så den er blitt mindre. Symptomene på lavt blodsukker oppstår ca. 2 timer etter fødeinntagelse og skyldes for høyt insulininnhold i blodet.

Symptomer
Symptomene på lavt blodsukker er de samme, som dem man ser hos personer med diabetes og lavt blodsukker.

Undersøkelser
Hvis lavt blodsukker forekommer hos en person, som ikke har diabetes, måles innholdet av insulin i blodet for å undersøke om det svinger seg om en svulst i bukspyttkjertelen.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å påvise lavt blodsukker. I disse tilfellene kan det bli nødvendig med en 3-døgn fasteprøve under sykehusinnleggelse. Her måler man så blodsukkeret regelmessig og særlig ved anfall av symptomer på lavt blodsukker.

Normale personer kan faste i opp til 3 døgn, uten at man kan måle lave blodsukkerverdier. Hvis man har en overproduksjon av insulin eller har satt ned produksjon av binyrebarkhormon, er man ikke i stand til å faste så lenge, men utvikler symptomer på lavt blodsukker og lavt sukkerinnhold i blodet. Det nødvendiggjør en avbrytelse av fasteperioden.

Behandling

* Det er ingen behandling for funksjonell hypoglykæmi (lavt blodsukker).
* Hvis det viser seg, at man har en svulst (et insulinom), er behandlingen operasjon, hvor man fjerner svulsten i bukspyttkjertelen.
* Hvis det lave blodsukkeret skyldes lidelser i enten hypofyse eller binyre behandles det med kortison, som er et binyrebarkhormon.
* Alimentær hypoglykæmi (fødesframkalte hypoglykæmi) behandles med hyppige måltid bestående av sstivelsesholdig næringssmidler som pasta, ris og poteter.

Nettsteder om Hypoglykemi:

Insulin – Wikipedia
Disse mekanismene er svært effektive, og merkbar hypoglykemi opptrer nærmest utelukkende. Dette fenomenet kalles hypoglykemi eller – ved bevisstløshet.
no.wikipedia.org/wiki/Insulin

hypoglykemi, lavt blodsukker
Lavt blodsukker – hypoglykemi, alternativmedisinske terapeuter bruker denne diagnosen basert på symptomer som økt trettbarhet, skjelvinger.
www.alternativ.no/Retninger/hypoglykemi.html

Hypoglykemi – Pasienthåndboka
Hypoglykemi er en komplikasjon til behandling av diabetes. Hyppigst opptrer tilstanden blant dem med type 1-diabetes. I praksis forekommer tilstanden bare.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=1158

Annonser:

Legg igjen en kommentar