Infeksjonssykdommer

Globalt er fortsatt infeksjonssykdommene viktigste årsak til sykdom og død. Ifølge WHOs helserapport fra 2002 er det beregnet at over 26 % av alle dødsfall i verden skyldes infeksjonssykdommer. I tillegg kommer infeksjonsindusert kreft og infeksjonsrelaterte dødsfall i forbindelse med fødsel. Hvis vi ser på antall tapte kvalitetsjusterte leveår (DALY), veier infeksjonssykdommer tyngst (med 31 %) – det vil si det dobbelte av de to neste gruppene til sammen, som er hjerte- og karsykdommer og maligne sykdommer.

Litteratur

1. Fauci AS. Infectious diseases: considerations for the 21st century. Clin Infect Dis 2001; 32: 675 – 85.
2. The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Genève: WHO, 2002.
3. Solberg CO. Mikroorganismene slår tilbake – infeksjonssykdommene i de siste 50 år. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3538 – 43.
4. Beley S. The end of antibiotics. Newsweek 28.3.1994: 39 – 42.
5. Røttingen J-A, Frich JC. Frekvensen av infeksjonssykdommer – en konsekvens av ulikheter Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 841 – 4.

 

Nettsteder om Infeksjonssykdommer:

 

Et enkelt pust stiller diagnosen – Illustrert Vitenskap. å kunne stille diagnosen på både infeksjonssykdommer som forkjølelse og f.eks. I en overfylt buss er det ingen sak å lukte på sidemannens ånde om han har røkt.

immunologi – Search Results – MSN Encarta
Home Encyclopedia Dictionary Atlas K-12 Success College & Grad School Adult. Seksjon for immunologi og infeksjonssykdommer 2006 (1) Andersen GO, Oie E, Vinge.

Avviser kattunger. måte gikk Bodil igjennom ulike infeksjonssykdommer som kan spres via parring. Hun berørte konflikten mellom infeksjonssykdommer og genetiske sykdommer og den.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar