Isjias

Nerverotsmerter ved prolaps er en sykdom der et skiveprolaps i ryggen irriterer eller trykker på en eller flere nerverøtter. Mest kjent er betegnelsen isjias, som er en bestemt form for rotsmerter der prolapset presser på isjiasnerven. Dette fører til smerter fra ryggen og nedover foten svarende til isjias-nervens forløp.
Isjias betegner smerte i benet, oftest utstrålende, p.g.a. irritasjon av en eller flere nerverøtter og deres forlengelser som fører til benet, som kan være ledsaget av sensoriske forstyrrelser, lammelser eller refleksforandringer. Isjias opptrer ofte i kombinasjon med lumbago. Selv om isjias er en forholdvis vanlig smertetilstand med opphav i korsryggen, blir ofte betegnelsens egentlige betydning ofte misforstått. Isjias er ikke en diagnose, snarere et sett av tegn og symptomer, hvor fellesnevneren er at det foreligger en irritasjon av nerveroten, betegnelsen angir altså ikke hva som irriterer.
De fleste som får isjias, har hatt ryggplager tidligere. Mange vil også oppleve fortsatte plager etter at isjiasperioden er over. De fleste som var i arbeid da de ble syke, kommer tilbake i tidligere arbeide, men pasienter med spesielt tungt arbeide kan ved tilbakevendende smerteepisoder ha effekt av å omskoleres til kroppslig lettere yrker.
Lasègues prøve foretas ved å løfte opp ett ben ad gangen mens pasienten ligger på ryggen. Positiv prøve angis ved hvor mange graders vinkel, inntil 60grader-, benet er løftet fra benken idet det oppstår smerte nedover i benet. Dersom undersøkelsen gir mistanke om prolaps kan videre bildeundersøkelser som røntgen, CT eller MR være aktuelt.

Nettsteder om Isjias:

Isjias – Wikipedia
Isjias opptrer ofte i kombinasjon med lumbago. Selv om isjias er en forholdvis. Isjias er ikke en diagnose, snarere et sett av tegn og symptomer, hvor.

Page: Isjias og skiveprolaps
Isjias diagnostiseres best ved en klinisk nevrologisk undersøkelse hos kiropraktor. Kiropraktiske behandling av isjias går ut på å forbedre.

Isjas – ryggsmerter kan være forårsaket av bakterie – Forum for oss med.
Isjas – ryggsmerter kan være forårsaket av bakterie. Isjas – ryggsmerter kan være forårsaket av bakterie. Jeg har diagnosen isjias. Hatt det i 6 år.

Annonser:

Legg igjen en kommentar