Katarakt

Vanlig Katarakt er sjelden smertefull og trenger ikke gi plager overhodet hvis forandringene i linsen er beskjedne.
Katarakt behandles ved at man opererer ut den fordunklete linsen og erstatter den med en kunstig linse.
Katarakt (latin cataracta, grå stær) er en øyesykdom som rammer øyets linse, som fordunkles med påfølgende synstap.
Katarakt er en sykdom som har eksistert til alle tider. I det gamle egypt vet man at man hadde operasjoner for katarakt ved at man stakk en nål inn i øyet, og trykket linsen ned. Lignendre operasjoner ble utført langt inn i det 20. århundre: man opererte folk ved kun å fjerne linsen. Dette førte til at de opererte ble veldig langsynte (ca. +20 dipotrier. Etter at man fant opp brillene løste man dette ved å utstyre dem med veldig kraftige briller.
Grå stær har ingenting med fugler å gjøre og må ikke forveksles med den sjeldnere “grønn stær”. Ordet kommer av tyske “starren” (stirrende blikk). Den medisinske betegnelsen er Katarakt (fra gresk og betyr vannfall – man forestilte seg at hjernevæske falt ned foran øynene og dimmet synet) og beskriver hvordan øyelinsen, som normalt er helt klar, blir ugjennomsiktig (grå). Katarakt er en normal aldersforandring som gir tåkete syn. Det er den mest utbredte øyesykdommen. Alle over 70 år har grå stær i større eller mindre grad. 4- 5 % har behov for operasjon og hvert år foretas ca. 18 000 stæroperasjoner her i landet. Disse gir, nesten uten unntak, bedre syn. Skarpt syn: Slik ser barna ut med friske øyne og klar øyelinse.

Grå stær er betegnelsen for en uklarhet i øyets linse.

Grå stær er en vanlig aldersforandring i øyets linse. Med alderen blir linsen mer uklar for til sist å gi anledning til tåkessyn, blending, lesesbesvær, gulne av fargene og allmenn synssvekkelse.

Uklarheter i linsen kan oppstå tidligere i livet ved skader og sykdommer i øyet, ved diabetes og vis andre sykdommer samt medisinsk behandling.

Den grå refleksen i pupillen (den ellers svarte prikken i øyet) gir øyet et stirrende grålig utseende – derav navnet på tysk «Grauer star». Betegnelsen Katarakt/Cataract (fossslignende) er også alminnelig brukt.

Hyppighet
Man regner med, at 7-8 personer per. 1000 innbyggere om året får behov for en grå stær operasjon. Noen få barn og unge kan ha grå stær som medfødt eller arvelig lidelse eller som ledd i en stoffskiftessykdom.

Årsak
Linsens klarhet endres på grunn av «vanndråper» i linsen eller forandringer i bindevevet, som gjør linsens fibrer og kjerne uklar, gul eller grå.

Medfødt grå stær opptrer ved arvelighet eller som følge av medfødt stoffskifte- eller enzymdefekt.

Stoffskiftebetinget grå stær opptrer f.eks. ved diabetes , det kan øke risikoen for grått stær. Liksom en lang rekke stoffskiftesykdommer kan medføre forstyrrelser i linsestoffskiftet.

Symptomer
De første symptomene på uklarheten i linsen kan være:

* Tiltakende nærsynthet (mer minus i brilleglass, da den gule linsen bryter lyset kraftigt).
* Endret fargeoppfatning (Linsens gule filter gjør blå og grønne farger svakt). Maleren Monets bilder av «hagen» er kjent for han tiltakende kraftige fargen valg, som skyldtes han grå stæren.
* Stjerner og stråler oppstår omkring motkjørende billykter og om dagen blending fra solen (dette skyldes reflekser fra uklarhetene i linsen).
* Lesebesvær med svak kontrast og behov for økte leselys.
* Tåkesyn og satte ned synsevne.
* Dobbeltsyn med ett øye (annen øye dekket til).

Hva kan man selv gjøre?
Man kan generell ikke forebygge grå stær. Noen faktorer kan likevel øke risikoen for grått stær:

* Utsettelse for sterkt ultrafiolett lys UVA og UVB lys i store mengder kan skade linsen. Derfor anbefales solbriller med effektive UVA og UVB filter. Liksom vernebriller skal anvendes ved spesielle halogenbelysninger og ved arbeid i støperi, hvor det er varmestråling eller annen farlig stråling.
* Visse typer medicin fx binyrebark hormon.
* Underernæring/feilernæring kan gi grå stær og dette er en av årsakene til at grått stær er verdens vesentligste årsak til blindhet i den 3. verden.

Undersøkelse
Hos øyenelegen kan diagnosen lett stilles ved synsprøve, oftalmoskopi og speltelampe undersøkelse.

Forløp
Grå stær er en ufarlig lidelse, og man vil ofte vente med å operere til det er vesentlige plager i hverdagen. I Danmark er det ytterst sjeldent, at man utsetter operasjon til synet er mer svakt, men på verdenseplan er grå stær stadig den hyppigste årsaken til blindhet.

Behandling
Den uklare linsen fjernes og erstattes av en kunstig linse av plastemateriale. Operasjonen er, i øyne som ikke feiler annen, mer sikker. Operasjonen er skånsom og utføres for det meste polyklinisk i lokalbedøvelse. I dag har man kunstige linser som kan gi bedre kontrastsyn (Aberrasjons korrigerende) og andre som har innebygget lese og nærsyns korreksjon (multifocal linse). Disse linser kan anvendes i spesielle tilfeller. Også linser med innebygget korreksjon for brytningsfeil (Torisk linser) kan anvendes i særlige tilfeller.

I langt de fleste tilfellene blir saumfart godt etter operasjonen, hvis ikke øyet feiler annen, som kan sette ned synsevnen, men i de fleste tilfellene er det aldersforandringer – forkalkning i netthinnen (AMD).

Nettsteder om Katarakt:

Katarakt – Porta Medicus
Øyedråper mot katarakt (ikke tilgjengelige i Norge) har ikke effekt.. Pasienter med Downs syndrom får ofte katarakt i ung alder (før 30 års alder) og bør..
www.portamedicus.no/ArticleDisplay.aspx?MenuId=4277&ContentId=6555

katarakt – AstraZeneca
Noe sikkert forebyggende middel mot katarakt har vi ennå ikke. Enkelthetene ved den biokjemiske prosess som fører til at øyelinsen mister sin klarhet ved
www.astrazeneca.no/azmedica/annet/katarakt/index.html

Grå stær (katarakt) – Doktor Online
Helseleksikon: Grå stær (katarakt). Kilde: Artikkelen er oversatt fra Apple M, … Grå stær (katarakt). Tilstand der den normalt klare øyelinsen blir uklar
www.doktoronline.no/lex/g/Katarakt.html

Katarakt – Wikipedia
Katarakt er en veldig vanlig øyesykdom som rammer de aller fleste mennesker over 60 år i større eller mindre grad (alderdomskatarakt).
no.wikipedia.org/wiki/Katarakt

Annonser:

Legg igjen en kommentar