Kikhoste

Tidligere antok man at immuniteten etter gjennomgått kikhoste var livslang, men nyere studier viser at etter infeksjon varer beskyttelsen i 4-20 år, etter vaksinasjon i 4-12 år.
Kikhoste er en infeksjon som er forårsaket av bakterien bordetella pertussis. Tiden fra smitte til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden) er vanligvis mellom 1og 2 uker. Sykdommen smitter lett.
Kikhoste er en smittsom sykdom som forårsakes av bakterien Bordetella pertussis. Bakterien fester seg vanligvis i slimhinnen i svelget og lungene hvor den produserer et giftstoff. Det er dette giftstoffet som fører til sykdom som følge av skade på flimmerhårcellene i slimhinnen.
Det er fortsatt en utbredt oppfatning at kikhoste er en sykdom som bare rammer små barn, og at sykdommen er kontrollert ved vaksinasjon i Norge. Norske helsemyndigheters erfaring og studier fra andre europeiske land viser imidlertid at infeksjonen er utbredt i alle aldersgrupper, og at forekomsten har økt i den senere tid, både i Norge og ellers i Europa.
Kontakt lege hvis du har mistanke om kikhoste. Legen kan vurdere om det virkelig dreier seg om kikhoste ved å undersøke den syke og ved å ta bakterieprøver fra halsen og eventuelt en blodprøve. Hvis diagnosen bekreftes eller er overveiende sannsynlig, får barnet et antibiotikum, vanligvis erytromycin. Det forhindrer smittespredning og forkorter sykdommen litt. Den syke er vanligvis smittebærende i fem dager etter at behandling startet, og barn bør holdes hjemme fra barnehage eller skole i denne tiden. Barn under 1 år og svært syke barn må vanligvis behandles på sykehus.
Smittefaren er størst i begynnelsen av sykdommen, og dersom sykdommen ikke behandles, vil den kunne smitte i 3 uker. Tiden det tar fra du er smittet til sykdommen bryter ut, inkubasjonstiden, er på 6-20 dager.
Vaksine mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen gis ved 3, 5 og 11-12 mnd alder. Fordi vaksineeffekten avtar etter ca. 5 år, er det fra 2006 innført en 4. vaksinedose til skolebarn i 1. klasse.

Nettsteder om Kikhoste:

 

Kikhoste
Kikhoste (pertussis) er en luftveisinfeksjon som skyldes bakterier og gir. 90 % av alle barn kikhoste i løpet av barneårene.

Quick Chart of Vaccine-Preventable Disease Terms in Multiple Languages
Translation of Disease Terms into Eastern. Kikhoste. Coqueluche. Coqueluche. Kikhosta. Whooping Cough. Tosse. Asinina. Tos Ferina. Poliomyelitis.

Kikhoste – helsenett.no. barn kikhoste i løpet av barneårene. De som har hatt kikhoste, vil være. Kikhoste kan føre til hjerneskade både ved giftvirkning fra bakteriene og på.

Flere får kikhoste. får kikhoste – Hittil i år er det meldt 344 tilfeller av kikhoste, mot bare. 31.12 2003Minst 30 døde av kikhoste i Afghanistan.

Kikhoste – Wikipedia
Kikhoste er en infeksjon som er forårsaket av bakterien bordetella pertussis. Tidsskrift for Den norske Lægeforening – kikhoste hos småbarn (artikkel).

Kikhoste – Lommelegen.no
I 1997/98 hadde vi i Norge ett av de største utbruddene av kikhoste på flere tiår. Kikhoste kan være en alvorlig sykdom hos små barn, og derfor får.

Vaksineprogrammet mot kikhoste for dårlig
I Sverige og Danmark finnes det til sammenligning knapt kikhoste. ( Innenriks ). forklarer den kraftige økningen av kikhoste med at kikhostevaksinen som gis.

Archaic Medical Terms Norwegian List
kikhoste. Whooping cough. koldbrand. Gangrene. kolera. Cholera. kolik. Constipation. kopper. Pneumonia, Inflammation of the lungs. lungetuberkulose.

Foreign VaccineÃ,.Related Terms
Translation of Foreign Vaccine-Related Terms. Term Translation. Kikhoste Pertussis. Norwegian. KinderlÃf¤hmung Poliomyelitis. German. Kinkhoest Pertussis.

Norske_Words_6K
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Æ Ø. K KE. kiereste – fiance, sweetheart (Danish) _ KI. kikhoste – whooping cough. kirke – church.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar