Kjønnskromosomfeil

Turners syndrom, med., kjønnskromosomfeil hos kvinner; det ene X-kromosomet mangler helt eller delvis. Hyppigheten er ca. 1 av 2500-5000 levendefødte jenter; hos ca. 50 % av tilfellene mangler kromosomet i alle celler, men ca. 30 % har også celler med kromosomet til stede.
Kjønnskromosomfeil opptrer i ulike former. Følgende er de alminneligste:
* XXY – Klinefelter syndrom: En person vokser opp som en ganske alminnelig mann. Enkelte kvinnelige trekk kan dog utvikles. Noen får et barnslig ansikt. Tilstanden behandles gjerne med hormoner.
* XYY – XYY-syndrom: Menn med denne kromosomfeilen vil gjerne bli høyere enn gjennomsnittet og får en lettere nedsatt intelligens.
* X – Turner syndrom: Kvinner med dette syndromet har bare ett kjønnskromosom. De får en tilbakesatt fysisk utvikling og kan bli barnløse.
* XXX: Kvinner med dette syndromet blir som regel nokså normale og kan få barn. Men den motoriske utvikling og vise andre mentale evner kan bli svekket.

Nettsteder om Kjønnskromosomfeil:

Kjønnskromosom:
X-kromosom; Y-kromosom; Kjønnskromosomfeil; Interseksualitet. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B8nnskromosom».
no.pandapedia.com/wiki/Kjønnskromosom

Turners syndrom – CAPLEX
Turners syndrom, med., kjønnskromosomfeil hos kvinner; det ene X-kromosomet mangler helt eller delvis. Hyppigheten er ca. 1 av 2500-5000 levendefødte jenter..
www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9338658

Kjønnskromosomfeil – Wikipedia
Kjønnskromosomfeil opptrer i ulike former. Følgende er de alminneligste:. XXY – Klinefelter syndrom: En person vokser opp som en ganske alminnelig mann.
no.wikipedia.org/wiki/Kjønnskromosomfeil

Annonser:

Legg igjen en kommentar