Kolera

Koleravaksine er ikke lenger obligatorisk ved innreise til noe land. Vaksinen anbefales kun i spesielle situasjoner med epidemier.
Kolera smitter oftest via forurenset vann, og kan på kort tid medføre store epidemier.
Kolera, infeksjonssykdom forårsaket av bakterien vibrio cholerae. Sykdommen rammer mage- og tarmsystemet, fører til diaré og uttørring. Uten behandling har sykdommen høy dødelighet. Medisinsk behandling av kolera består først og fremst i rehydrering (væskebehandling) for å kompensere for væsketapet.
Diagnosen stilles på grunnlag av den typiske sykehistorien. Bakterien kan også påvises i prøver av avføring, eventuelt kan den også påvises i blod.
Kolera er en akutt diarésykdom som forårsakes av bakterien Vibrio cholerae. Kolera er karakterisert ved plutselig innsettende, kraftig og hyppig, vandig diaré (opptil 1 liter per time). Avføringen er grå, grumsete, og uten avføringslukt, blod eller puss. Uttørring, lavt blodtrykk og forsuring av blodet utvikles hurtig. De fleste er i starten også kvalme og kaster opp.
Den første som forsto hvordan kolera smitter, var den engelske legen John Snow, som under den store koleraepidemien i London i 1853 lanserte teorien om at smitten ble overført gjennom drikkevannet.

Nettsteder om Kolera:

Kolera
Kolera er en diarésykdom som skyldes giftstoff fra en bakterie som smitter fra avføring gjennom forurenset drikkevann og mat. Det tar vanligvis 2-5 dager.
www.helsenett.no/reisemedwap/reisemedp65.shtml

Kolera
Kolera forekommer endemisk, særlig i India. Noen ganger utvikler det seg større empidemier. Fra 1817-23 herjet den første kjente koleraepidemien i Europa.
digitalarkivet.uib.no/sab/bergensposten/Kolera.htm

NettDoktor.no – Kolera
Kolera er en smittsom mage/tarm-sykdom som i løpet av få dager kan gi voldsom diaré. Det farlige ved kolera, er det svært store væsketapet som oppstår innen.
www.nettdoktor.no/reisemedisin/sykdommer/kolera.php

da koleraen herjet
home.online.no/~fndbred/kol.htm

Kolera oppdaget på Sri Lanka
Kolera oppdaget på Sri Lanka – Det skal være oppdaget kolera i en oppsamlingsleir på Sri Lanka. Nå frykter man at den dødelige sykdommen skal spre seg raskt.
www.aftenposten.no/nyheter/uriks/flodbolgen/article939713.ece

Annonser:

Legg igjen en kommentar