Kopper

Det er anslått at kopper tok livet av mellom 300–500 millioner mennesker i det 20. århundret. Så sent som i 1967, anslo Verdens helseorganisasjon at 15 millioner mennesker ble smittet, og to millioner døde. Etter en vellykket vaksinasjonskampanje, ble det siste utbrudd av sykdommen registert i 1977 i Somalia, og sykdommen ble i 1979 erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon.[1]. Kopperviruset lagres hos amerikanske og russiske myndigheter.
Kopper (variola), på eldre norsk også pokker eller små pokker (se senere avsnitt), er en en meget smittsom og farlig virussykdom hos mennesker. Kopper er anslått å ha en dødelighet på mellom 20 og 60 %. Sykdommen regnes nå som utryddet.
Kopper finnes kun hos mennesker. Etter 10 års Vaksinasjonskampanje forekom det siste naturlige tilfellet av kopper i Somalia i 1977. I 1980 erklærte WHO(World Health Organisation) Kopper for utryddet. Man forsøkte etter 1980 og begrense antallet laboratorier som tar vare på kopperviruset, og siden 1984 har kopperviruset offisielt bare vært oppbevart i Atlanta(USA) ved Centers of Decease Control and prevention og Institute of Virus Preparations i Moskva(Russland).

Nettsteder om Kopper:

Kopper (sykdom) – Wikipedia
Kopper (variola), på eldre norsk også pokker eller små pokker (se senere avsnitt), er en en meget smittsom og farlig virussykdom hos mennesker.
no.wikipedia.org/wiki/Kopper_(sykdom)

Den første vaksinen
Jenners vaksine mot kopper er kalt legekunstens første store seier. Jenner hørte en bondepike påstå hun var blitt immun overfor kopper fordi hun hadde..
www.forskning.no/Artikler/2004/januar/1073999374.28

Vaksinasjon mot kopper
Kopper er en svært smittsom sykdom som forårsakes av koppeviruset, Variolaviruset. Viruset har bare én serotype og mennesket var eneste reservoar.
www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&
MainArea_5661=5799:0:15,2861:1:0:0:::0:0

Tidsskriftet – Kopper i Telemark i siste del av 1800-tallet
Var gjennomføringen av vaksinasjonen eneste årsak til tilbakegangen av kopper i Norge på 1800-tallet? I denne regionale undersøkelsen blir sykdommens..
www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=231991

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar