Kreft hos hunder

Med visse unntak, som at hunden sjelden får lungekreft og mage-/tarmkreft, får hunden i stor grad samme typer kreft som mennesket. Benkreft (benvevskreft) er blant annet vanligere hos hund enn menneske.
Svulster som oppstår på overflaten av kroppen er som regel lettere for eieren å oppdage på relativet tidlig stadium. Svulster i indre organer er vanskeligere å oppdage tidlig og fører ofte til mer uspesifikke kliniske symptomer og nedsatt almenntilstand hos pasienten.
Mest vanlig er jurkreft (brystkreft hos pattedyr) og benvevskreft (osteosarkom), men også gynekologisk kreft (kreft i kjønnsorganene) og lymfekreft er sykdommer man ser hyppig hos hunder. Enkelte raser ser dessuten ut til å være mer disponert for visse kreftformer. Schäferhund og schäferblandinger er i så måte mer utsatt for arvelig nyre- og hudkreft, og kreft i milten. Boxer er utsatt for jurkreft. Store hunderaser er mer utsatt for benvevskreft osv.
Kreft er en av de vanligste årsakene til at eldre hunder blir avlivet eller dør. Studier har vist at opp imot 50% av aller hunder som blir 10 år eller eldre dør på grunn av en eller annen form for kreft.
Kreft er mer vanligere hos hund enn menneske. Riktignok varierer det mye mellom hunderasene hvilke kreftformer som opptrer hyppigst, men en eller annen svulstdiagnose stilles hos omtrent en tredel av alle hunder som obduseres ved Norges veterinærhøgskole (uansett hva som forårsaket hundens død).

Nettsteder om Kreft hos hunder:

 

Kreft hos hunder – Wikipedia
Kreft hos hunder. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. i kjønnsorganene) og lymfekreft er sykdommer man ser hyppig hos hunder.

KREFT DESSVERRE EN VANLIG SYKDOM OGSÅ HOS VÅRE KJÆLEDYR. til at vi ser flere tilfeller av kreft hos hunder og katter nå enn tidligere. at 50 % av alle hunder over 10 år utvikler en eller annen form for kreft.

Stiftelsen forskningsfondet kreft hos hund. kreft hos hund og derigjennom bidra til å redusere kreftsykeligheten hos hunder. arkivmateriale for å se på forekomst av ulike svulsttyper i øynene hos hunder.

Granlia`s Leonbergere |
Kreft er den mest vanlige årsaken til at hunder dør, og den er ofte arvelig disponert. Humle (Humulus lupulus) kan føre til akutt hypotermi hos hunder.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar