Krepsepest

Krepsepest (Aphanomyces astaci) er en soppsykdom som rammer edelkreps. Sykdommen stammer opprinnelig fra Nord-Amerika hvor de lokale krepseartene er motstandsdyktige.
Krepsepest er en utbredt og dødelig sykdom for europeisk ferskvannskreps. I Norge har vi med noen unntak klart å holde sykdommen i sjakk, men i år sliter vi med vassdrag i Østlandsregionen. Veterinærinstituttet har tatt i bruk en ny metode for å avsløre smitte – på en langt mer effektiv og sikker måte enn tidligere.
Signalkreps ble satt ut i stort antall i Sverige for å erstatte stammene av edelkreps, med det resultat at signalkrepsen fortrengte edelkrepsen, og i tillegg ga krepsepesten en permanent vert som ikke dør fra den. Spredning av signalkreps er i dag den største trusselen mot den norske edelkreps-bestanden.
Fram til så sent som høsten 2004 hadde man ingen sikker og effektiv metode for å stille diagnosen krepsepest. Veterinærinstituttet stilte diagnosen krepsepest i de tilfeller hvor det var total dødelighet av kreps i vassdraget og hvor observasjon av sopptråder direkte fra tynnhudete partier av krepsen, kunne tyde på infeksjon av A. astaci.

Nettsteder om Krepsepest:

Nytt middel i kampen mot krepsepest
Krepsepest herjer i enkelte vassdrag i østlandsregionen, men nå har. Krepsepest er en utbredt og dødelig sykdom for europeisk ferksvannskreps.

Veterinærinstituttet – Rapport om krepsepest
Krepsepest forårsakes av eggsporesoppen Aphanomyces astaci. smittefaren etter et utbrudd av krepsepest kan vare betydelig lengre enn tidligere antatt.

Signalkreps har krepsepest. uker siden er bærer av krepsepest, viser undersøkelser ved Veterinærinstituttet. er bærere av eggsporesoppen som forårsaker krepsepest hos edelkreps.

Krepsepest – Wikipedia
Krepsepest. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Krepsepest (Aphanomyces astaci) er en soppsykdom som rammer edelkreps.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar