Krigsskader

Vil ha mer kunnskap om krigsskader
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) ønsker å oppdatere kunnskapen om senvirkningene av krigspåkjenninger hos barn.
Kroniske smerter etter tortur og krigsskader
Mange flyktninger som har vært utsatt for fysiske traumer ved tortur eller krigsskader, er plaget med kroniske smerter og posttraumatisk stresslidelse. Dette viser en etterundersøkelse blant 72 pasienter opptil åtte år etter behandling ved en poliklinikk for traumatiserte flyktninger.

Nettsteder om Krigsskader:

Nei-til-nye-NATO : Messages : 1950-1979 of 2475
Nei-til-nye-NATO: Dette er en debattliste, inititert av kampanjen Nei til nye NATO. Krigsskader. Re: Fw: SV: [Nei-til-nye-NATO] Krigsskader.

Gir erstatning for krigsskader
Gir erstatning for krigsskader. Oslo (ANB): Regjeringen er positiv til en erstatningsordning for personell som får psykiske.

Annonser:

Legg igjen en kommentar