kromosomavvik

En del kromosomavvik kan komme fra foreldrene. Dette kalles arvelige kromosomavvik. Her er det for det meste snakk om feil på de enkelte kromosomene, det vil si at deler av et kromosom kan mangle eller være byttet om. Disse avvikene kommer vanligvis ikke til uttrykk hos bæreren (mor eller far), men avkommet kan likevel bli sykt.
Sjeldne kromosomavvik er en fellesbetegnes for et stort antall tilstander der kromosomene har et avvikende antall og utseende (karyotype).
Forekomst
Det finnes en rekke svært sjeldne kromosomavvik som fører til utviklingshemning. Noen er helt unike, uten kjente liknende tilfeller.

Nettsteder om kromosomavvik:

 

NettDoktor.no – Kromosomavvik. snakk om foster med kromosomavvik, og andre ganger kan det. Kromosomavvik i graviditeten. Kunstig befruktning – verdt å vite. Svangerskapsforgiftning.

Svært sjeldne kromosomavvik
viktig at et barns kromosomavvik beskrives så. nøyaktig som mulig. Noen ganger gir et bestemt kromosomavvik. opphav til et sett med problemer som har en.

index
Forening for mennesker med svært sjeldne kromosomavvik. et barn med et svært sjeldent kromosomavvik eller å leve uten kjent diagnose er.

Kromosomavvik i tykktarmskreftsvulster avgjør prognosen
kromosomavvik, hvilket gjør at man i mange tilfeller kan stille bestemte kreftdiagnoser med. av strukturelle kromosomavvik en dårlig prognose.

Tidsskriftet – Diagnostikk av medfødte kryptiske kromosomavvik
kromosomavvik som ikke oppdages ved rutinemessig kromosomundersøkelse, er. av CGH-metoden har vi funnet kromosomavvik hos 10 % av mentalt retarderte barn.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar