Kronisk tretthetssyndrom

Tenk deg at du har influensa, det er «dagen-derpå» og du har nettopp løpt 5 km. Sånn omtrent føles det å ha kronisk tretthetssyndrom – en alvorlig og invalidiserende lidelse som har vært kjent siden antikken.
Kronisk utmattelsessyndrom er betegnelsen på en lidelse som hovedsakelig består av en unormal følelse av utmattelse som varer i mer enn seks måneder. Tilstanden er kjent under flere navn, slik som CFS (valgt av CDC i 1988 som den offisielle betegnelsen på lidelsen), CFIDS, Jappesyke og Gulf War Syndrome. I Norge og flere andre land foretrekkes ofte betegnelsen myalgisk encefalopati (ME). Andre betegnelser er postviralt tretthetssyndrom og Kronisk tretthetssyndrom.
Kronisk utmattelsessyndrom er per definisjon en ekslusjonsdiagnose, det vil si at det er en forutsetning at det ikke foreligger annen sykdom som kan forklare trettheten. Dermed finnes det ingen laboratorie-prøver som kan brukes til å påvise ME, siden blodprøver (og andre diagnostiske prøver) skal være normale for at begrepet kan brukes.
Det har vært svært problematisk å få rehabiliteringspenger, attføringspenger eller uføretrygd på grunn av ME. Dette har forandret seg mye i løpet av de siste to årene. Det er stadig flere spesialister som har fått godkjent sine legeerklæringer for at pasientene skal ha trygdeytelse for ME.
Hvor mange i vårt land har kronisk tretthetssyndrom?
– Det vet vi ikke, men det har vært anslått at 5 000 til 10 000 er rammet, og at 5 av 100 000 får sykdommen hvert år. De fleste er kvinner, men kronisk utmattelsessyndrom har også brutt ut i rene mannssamfunn som militærleirer, og er beskrevet hos barn helt ned til fem års alder.

Nettsteder om Kronisk tretthetssyndrom:

 

Maharishi Ayurveda Helsesenter – Kronisk utmattelsessyndrom. rehabilitering med stressmestring og kosthold for bl.a. fibromyalgi, utbrenthet og kronisk utmattelsessyndrom. Kronisk tretthetssyndrom.

Tidsskriftet – Kronisk tretthetssyndrom på norsk. og også Universitetsforlagets medisinske ordbok bruker kronisk tretthetssyndrom. Kronisk tretthetssyndrom synes imidlertid å være mest brukt både på.

Kronisk utmattelsessyndrom : Nettpsykiateren :
Utbrenthet: Kronisk utmattelsessyndrom. Postet av: Webmaster. Emne Nyhet. Kronisk tretthetssyndrom eller kronisk utmattelsessyndrom er også vanlig brukt.

Kronisk tretthetssyndrom – Wikipedia
Kronisk tretthetssyndrom er betegnelsen på en lidelse som hovedsakelig består av. på at noen av dagens medikamenter er virksomme mot kronisk tretthetssyndrom.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar