Landau – Kleffners syndrom

Landau-Kleffner syndrom (LKS) i blant kalt epilepsi med akvirert afasi er en sykdom hvor barn som til å begynne med utvikler seg normalt, med normal språkutvikling etterhvert mister språk og interessen for lyd rundt seg, ofte i kombinasjon med epileptiske forstyrrelser[1]. Typisk begynner symptomene ved 6 års alder, men det er beskrevet fra før 2 års alder til over 10 års alder.
Sykdommen regnes blant de epileptiske syndromer, men det har vært angitt opp til at omtrent 30% av pasientene er uten epileptiske anfall. Et sentralt tegn er rikelig epileptisk aktivitet i EEG under dyp søvn (CSWS).
I 1957 beskrev legene Landau & Kleffner dette syndromet første gang. Syndromet rammer tidligere normale barn i alderen 1 – 8 år. Gutter affiseres hyppigere enn piker. Etter en normal språkutvikling taper barna verbalt språk og får auditiv agnosi og atferdsforstyrrelser. Barna har som oftest få eller ingen epileptiske anfall.

Nettsteder om Landau-Kleffners syndrom:

 

Landau-Kleffners syndrom – Wikipedia
Landau-Kleffners syndrom. Klassifikasjoner og eksterne ressurser. Landau-Kleffners syndrom kjennetegnes av afasi og et sykelig EEG.

SMIL – Skandinavisk Medisinsk Informasjon for Legfolk
Nevrologiske sykdommer > Landau-Kleffners syndrom > Landau Kleffner syndrom. Landau-Kleffner syndrom. Landau-Kleffner syndrom er en sygdom med ukendt.

Syndrom – Wikipedia. er i ettertid blitt kjent, som for eksempel ved Downs syndrom. Landau-Kleffners syndrom. Mal de debarquements syndrom. SARS. Senior-Løken syndrom.

Landau Kleffner syndrom [1997:119]
Nyhetsbrevet tar upp Landau Kleffner syndrom, KLS, vad man. Ämnesord. Landau-Kleffners syndrom ; Barn. Sök information om hälsa och sjukdom i Pion.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar