Latent TB – infeksjon

En person med en latent TB-infeksjon er en som er smittet av tuberkulose-bakterien Mycobacterium tuberculosis, men som ikke har utviklet noen symptomer. Kroppens immunforsvar er i stand til å holde bakterien i sjakk sånn at den ikke vokser opp. Bakterien blir inaktiv, men blir liggende i kroppen og kan bli aktiv senere i livet. Som følge av at man er smittet får man et positivt utslag på tuberkulintest.
Folk med latent TB-infeksjon har ingen symptom og sprer heller ikkje smitte så lenge sjukdomen er latent. Dei får ofte postivt utslag på tuberkulintest . De kan likevel utvikle tuberkulose seinare i livet dersom dei ikkje får behandling.
De aller fleste med latent TB-infeksjon utvikler aldri tuberkulose. Det er særlig hos folk med nedsatt immunforsvar at bakterien blir aktiv og individet utvikler tuberkulose.

Nettsteder om Latent TB-infeksjon:

 

Tuberkulose – Wikipedia
Tuberkulose eller TB er en sykdom som forårsakes av bakteriene Mycobacterium. Folk med latent TB-infeksjon har ingen symptomer og sprer heller ikke smitte så.

Latent TB-infeksjon – Wikipedia
En person med en latent TB-infeksjon er en som er smittet av tuberkulose. De aller fleste med latent TB-infeksjon utvikler aldri tuberkulose.

print
Tuberkulose eller TB er en sykdom som forårsakes av bakteriene Mycobacterium. Folk med latent TB-infeksjon har ingen symptomer og sprer heller ikke smitte så.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar