Leptospirose – hund

Vanlige symptomer hos hund er oppkast, diaré og generelt nedsatt almenntilstand, og uten behandling kan sykdommen være dødelig.
Leptospirose er en bakteriell sykdom, forårsaket av varianter av bakterien Leptospira interrogans. Bakterien kan trenge gjennom uskadet hud, og dermed smitte ved for eksempel bading i vann forurenset med urin fra syke dyr. Bakterien kan også forårsake alvorlig sykdom hos mennesker.
En rekke forskjellige dyr kan være bærere av bakterien. Gnagere er den vanligste smittekilden, men bakterien kan også finnes hos storfe, gris, hest og piggsvin. Bakterien er dessuten påvist hos hund og viltlevende rotte i Norge.
Mennesker smittes vanligvis via drikkevann, eller ved å bade i vann som er forurenset av urin fra smittede dyr. Bakterien kan også smitte direkte fra dyr til menneske, men smitter ikke fra person til person. Den kan smitte gjennom intakt hud.
Leptospirose har vært regnet som en «eksotisk» sykdom, men er blitt mer aktuell i Norge, spesielt hos hunder. Dette skyldes dels at flere ønsker å ta «feriehunden» med hjem fra utlandet, men også at stadig flere tar sin norske hund med på utenlandsreise. Hunden må da være vaksinert mot leptospirose for å kunne føres tilbake til Norge.

Nettsteder om Leptospirose – hund:

Leptospirose
De siste årene har leptospirose vært påvist hos hund i Norge, noe som viser at smittestoffet forekommer innenlands. I Danmark og Sør-Sverige diagnostiseres
www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_
5661=5799:0:15,1904:1:0:0:::0:0

Veterinærinstituttet – Leptospirose
Leptospirose har vært regnet som en «eksotisk» sykdom, men er blitt mer aktuell i Norge, spesielt hos hunder. Dette skyldes dels at flere ønsker å ta
www.vetinst.no/zoo/applications/custom/showLinks.asp?io=1001276

Leptospirose (hund) – Wikipedia
Leptospirose er en bakteriell sykdom, forårsaket av varianter av bakterien Leptospira interrogans. Bakterien kan trenge gjennom uskadet hud
no.wikipedia.org/wiki/Leptospirose_(hund)

FEROMONER TIL HUND OG KATT
Det er imidlertid viktig å sjekke vaksinestatusen på hunden før en drar. Da en ser en økt utbredelse av bakterien Leptospirose i de sørlige delene av
www.finnsnesdyreklinikk.no/stories/Reise.html

Annonser:

Legg igjen en kommentar