Leverkreft

Leverkreft er relativt sjelden, men spredning fra kreft i andre organer til lever er svært vanlig.
Leveren har stor kapasitet, og den kan godt fungere selv om en stor del er ødelagt. Symptomene på leverkreft kommer derfor oftest snikende.
Hvordan sykdommen arter seg kan variere. De ulike formene av kreften kan også gi litt forskjellige sykdomsbilder. Typiske sykdomstrekk omfatter sykdomsfølelse, at man er trøtt og slapp, har nattesvette, frysninger og lett feber.
Kreft er en tilstand hvor noen av kroppens celler er forandret slik at de vokser ukontrollert og uordnet. De vokser raskere enn normale celler og kan fortrenge og ødelegge de normale strukturene i kroppen. Hvis man ikke klarer å få kreften under kontroll, kan den spre seg til andre deler av kroppen.
Mennesker som har hatt visse typer leverbetennelse (hepatitt B og C), og pasienter med skrumplever har noe større risiko for leverkreft enn resten av befolkningen. Tidligere trodde forskerne at alkoholisme og dårlig ernæring kunne øke faren for leverkreft, men slik er det ikke. Alkohol kan imidlertid gi skrumplever, som igjen øker risikoen for leverkreft. Sykdommen er mest utbredt i Asia og Afrika. I 2005 var det 131 mennesker som fikk kreft i leveren i Norge. (Kreftregisteret)
Hvordan behandles leverkreft?
Levertransplantasjon utføres svært sjeldent ved leverkreft. Dette skyldes at undersøkelser har vist at det å få en ny lever ikke forbedrer leveutsiktene. Unntaket her er noen tilfeller av krefttypen hepatocellulært karsinom hvor det bare er én svulst, og denne er liten. Av dem som får ny lever, vil 2 av 3 få kreft også i den nye leveren.
Hvilken behandling som kan gis, er avhengig av hvor langtkommen kreften er, og hvilken type leverkreft det er snakk om. Behandling av kreft skjer på spesialavdelinger på sykehus. På sykehuset vil du kunne få en mye mer utfyllende informasjon om akkurat din krefttype og hvordan den behandles.
Dessverre er det likevel slik at halvparten av dem med leverkreft ikke overlever ett år fra tidspunktet når man oppdager sykdommen. Kirurgi og behandling med medisiner kan forlenge overlevelsen noe, og i noen få tilfeller kan kirurgi helbrede lidelsen.
Transplantasjon kan gjennomføres i tilfeller der kreften er oppdaget på et svært tidlig stadium.

Nettsteder om Leverkreft:

 

Leverkreft
Vi vet ikke sikkert hvorfor primær leverkreft oppstår. Leverkreft som oppstår i i forbindelse med hepatitt B og C. Leverkreft er en alvorlig sykdom.

Leverkreft – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom, livsstil og helse. største gruppen med leverkreft, spesielt blant de. Enn annen form for leverkreft er kolangiokarsinom.

Leverkreft (cancer hepatis) – helsenett.no
. B svært vanlig, og her er også primær leverkreft en svært hyppig kreftform. derimot sjelden, og det altoverveiende som sees av leverkreft er dattersvulster.

Leverkreft (cancer hepatis) – helsenett.no
. derimot sjelden, og det altoverveiende som sees av leverkreft er dattersvulster. Leverkreft (cancer hepatis) (Kreft) Livmorhalskreft (Kreft).

Leverkreft – Wikipedia
Leverkreft er relativt sjelden, men spredning fra kreft i andre organer til. med skrumplever har noe større risiko for leverkreft enn resten av befolkningen.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar