Livmorhalskreft

Livmorhalskreft, Cervixcancer, er en av de vanligste kreftformene hos kvinner. Overflatevevet i skjeden er plateepitel, som er en relativt solid overflate. I livmoren er det sylinderepitel som er mykere og er egnet til å ta imot et befruktet egg. I livmorhalsen, ytterst i uterinkanalen er en overgangssone mellom de to epitel/slimhinne -formene. I denne overgangssonen kan det oppstå cervixcancer/ livmorhalskreft. Dette er en av de vanligste kreftformene hos kvinner. Ved å bruke en børste eller/og en trespatel kan det fjernes celler fra overflaten av denne sonen og stryke det ut på en glassplate/objektglass.
Hvert år får cirka 350 norske kvinner kreft i livmorhalsen. Sykdommen er den niende mest vanlige kreftform blant kvinner. Langt flere kvinner får konstatert og behandlet forstadier til sykdommen. Det dreier seg vanligvis om celleforandringer som legen finner ved rutineundersøkelse.
Mye tyder på at livmorhalskreft også kan være en seksuelt overførbar sykdom som kan forårsakes av flere former for virus. Spesielt anses human papilloma virus (HPV) i dag for å være årsak til en del tilfeller av sykdommen.
Ved lokale kreftforandringer i livmorhalsen gjøres ofte et inngrep som kalles «konisering». Det vil si at det fjernes en kremmerhusformet bit med spissen nesten inne i uterinhulen og den runde grunnflaten av kremmerhuset som en sirkel rundt mormunnen/ åpningen i livmorhalsen. Dette fjerner endel muskelvev i livmorhalsen og øker fare for spontanabort og tidlig fødsel senere.
Hvis du er gravid og mindre enn seks måneder på vei når sykdommen oppdages, vil du råde til å avbryte svangerskapet. Det er naturligvis en meget vanskelig avgjørelse å ta, men sykdommen kan kreve øyeblikkelig behandling, og den kan ikke gjennomføres dersom du er gravid.
Leger deler livmorhalskreft inn i forskjellige stadier, avhengig av om sykdommen har spredt seg eller ikke. Inndelingen har stor betydning for hvilken behandling du vil bli tilbudt. Ved stadium I er kreftsvulsten fremdeles begrenset til livmorhalsen. Dette gjelder i ca 50% av tilfellene. Stadium IV, som er langt sjeldnere, er det alvorligste.

Livmorhalskreft, også kalt cervixcancer, sees i alle aldersgrupper fra ganske unge kvinner til kvinner, som er over 90 år gamle. Hos kvinner som jevnlig får foretatt celleprøver fra livmorhalsen kan sykdommen forebygges.
Livmorhalsen danner forbindelsen mellom livmorhulen og skjeden. Til begge sider for livmoren sitter eggledere og eggstokker.

Hyppighet
Livmorhalskreft er den 10. hyppigste kreftsykdommen hos kvinner, og det er ca. 400 nye tilfeller om året i Danmark.

Antallet av tilfeller av livmorhalskreft er falt betydelig over de siste 20-30 årene.
Det skyldes at det er innført screening, dvs. folkeundersøkelser, hvor man med jevne mellomrom undersøker kvinner for tidlige forstadier til livmorhalskreft.

Omkring 45 % av kvinner med livmorhalskreft er under 35 år på den tidspunktet hvor diagnosen stilles, og omkring 10 % er eldre enn 65 år.

Årsak
Livmorhalskreft kan sees som en seksuellt overført sykdom. Kvinner, som aldri har vært seksuellt aktive, vil mer sjelden utvikle denne formen for kreft. Alle kvinner, som har vært seksuellt aktive, er i risiko for å utvikle sykdommen.

Virus
Meg tyder på at et virus er medvirkende årsak til utviklingen av livmorhalskreft. Dette virus kalles human papilloma virus, hvilket i daglig tale kalles kjønnsvorter eller kondylom.

Det finnes mer enn 78 typer av human papilloma virus (HPV), men HPV6 er det, som hyppigt har vært påvist i forbindelse med livmorhalskreft. Det er ikke nok, at HPV-virus er tilstede for å utvikle livmorhalskreft. Andre faktorer er også nødvendige for utvikling av sykdommen. Blant annet noen av de nedenfor nevnte risikofaktorer.

HIV-infeksjon
HIV-positive kvinner har en større forekomst av livmorhalskreft enn HIV-negative kvinner. Samtidig har HIV-positive kvinner likevel også en større forekomst av HPV-infeksjon.

Antall seksualpartnere
Et stort antall seksualpartnere ser ut til å øke risikoen for livmorhalskreft. Det har også vært pekt på at en tidlig seksuell debut skulle øke risikoen, men dette er mer usikkert.

Røyking
Det er dobbel så stor risiko for å utvikle livmorhalskreft, hvis man er røyker.

Symptomer
Forstadier til livmorhalskreft er ikke knyttet med noen symptomer. Egentlig livmorhalskreft kan vise seg ved en eller flere symptomer:

* blødning fra skjeden
* utflod
* smerter
* blødning i forbindelse med samleie

På grunn av at livmorhalsen ligger tett på blæren og endetarmen, kan det ved mer utbredt sykdom sees symptomer som:

* hyppig vandladning
* manglende vandladning
* problemer med avføringen

Faresignal
Usedvanlige blødninger, f.eks. i forbindelse med samleie, bør alltid føre til legekontakt.

Hva kan man selv gjøre?

* Få utført regelmessige smear-undersøkelser hos legen. For å fange opp tidlige celleforandringer, og dermed forebygge egentlig livmorhalskreft, er det viktig, at man får foretatt regelmessige smear-undersøkelser. Det anbefales, at man får taket den første celleprøven, når man er fylt 23 år. Heretter tas en prøve hver 3. år, inntil man er fylt 59 år.
Nyere forskningdata tyder på at man ved hjelp av vaksinasjon kan unngå infeksjon med HPV og dermed forebygge livmorhalskreft. Vaksinasjonen skal gis i 11-13 års alder.
* Unngå røyking
* Bruk kondom ved samleie. Det minsker risikoen for kjønnsvorter (HPV-virus) betydelig.

Undersøkelser
Screening
Ved screening for livmorhalskreft fjerner legen celler fra livmorhalsen (smear-undersøkelse). Disse celler blir etterfølgende undersøkt under mikroskop. For at smear-undersøkelsen er utført riktig, er det viktig, at den inneholder såkalte endocervical celler, som er celler fra livmorhalsens slimhinne.

Colposkopi
Hvis det finnes celleforandringer ved en smear-undersøkelse vil det etterfølgende bli foretatt en colposkopi. Denne undersøkelse foretas enten hos en praktiserende gynekolog eller på sykehus.

Et colposkop er en kikkert, hvormed man kan undersøke livmorhalsens overflate. Ved hjelp av colposkop kan man se om det er lette eller vanskelige forandringer å se på livmorhalsen. Samtidig er det mulighet for å ta vevsprøver fra mistenkt områder. Disse vevsprøver vil etterfølgende bli undersøkt under et mikroskop.

Gynekologisk undersøkelse
Tidlige stadier av livmorhalskreft finnes ofte i forbindelse med en gynekologiske undersøkelse, hvor det samtidig foretas smear-undersøkelse. Symptomer, som nevnt ovenfor, kan likevel også være årsaken til at man søker lege.

Livsmoderhalskræft kan i de fleste tilfellene ses og føles ved en vanlig gynekologisk undersøkelse. For å være sikker på diagnosen, skal det likevel alltid tas en vevsprøve. Denne vevsprøve undersøkes etterfølgende under miskroskop.

Hvis vevsprøven viser at det er tale om kreft, foretas det ytterligere undersøkelser med henblikk på å klarlegge hvor mye kreftsykdommen har spredt seg. Dette kan foregå ved en gynekologisk undersøkelse i full bedøvelse Man kan ved denne undersøkelsen vurdere om kreften har spredt seg utover livmorhalsen og ut i bekkenet. Samtidig kan det foretas undersøkelse av blære og tarm.

Blære og tarm undersøkes for å avgjøre hvorvidt kreftsykdommen er vokst inn i disse organene. Utover dette kan man etterfølgende supplere med røntgenundersøkelse eller UL-skanning av nyrer og urinledere for å sikre seg at kreftknuten ikke avklemmer urinlederne.

Forløp
Man inndeler livmorhalskreft i forskjellige stadier, alt etter hvor utbredt sykdommen er. Denne inndeling har stor betydning for den etterfølgende behandlingen.

Stadium
Dette er det tidligst stadiet av sykdommen. Kreften er her lokalisert til selve livmorhalsen og har ikke spredt seg utenfor denne.

Stadium
Her har kreftsvulsten spredt seg uten for selve livmorhalsen, og kan enten være vokst ned i den øverst delen av skjeden eller kan ha bredt seg ut i vevet på hver sin siden av livmorhalsen.

Stadium
Kreften kan her ha bredt seg til den nederste delen av skjeden eller vokst helt ut til bekkenknokkelen.

Stadium
I dette stadiet har kreften spredt seg til blære, tarm eller til andre organer. Sjansene for å bli helbredet er større jo tidligere stadium sykdommen oppdages i.

Behandling
Behandling av forstadier til livmorhalskreft – Cryoterapi
Ved helt overfladiske forandringer på livmorhalsen kan man anvende cryoterapi, hvor man fryser de ytterst cellelagene.

Kjeglebiopsi
Det kan være behov for en kjeglebiopsi (conisation), hvor man fjerner vev 2-3 cm i dybden og opp til 3 cm i diameter. I sjeldne tilfeller kan det i det fjernet vevet vise seg tidlige stadier av kreft, som trenger ytterligere behandling. Kjeglebiopsien kan foretas enten med kniv eller med filler.

Kirurgi
Standardbehandling for tidlige stadier av livmorhalskreft er, at man fjerner livmorhalsen sammen med livmoren. Dette inngrep kan foretas enten via skjeden eller gjennom bukveggen.

Stråleterapi
Strålebehandling anvendes ved de fleste stadiene av livmorhalskreft. Ved behandlingen anvendes vanligvis en kombinasjon av utvendig og innvendig strålebehandling.

Den utvendige strålebehandlingen retter seg mot selve kreftknuten samt nærliggende lymfeknuter. Denne strålebehandling varer vanligvis 4-5 uker. Den interne strålebehandlingen gis konsentrert mot selve kreftsvulsten. Denne behandling gis kortvarigt over 1-2 døgn, og foregår under ryggmargsbedøvelse.
Samtidig behandling med kjemoterapi har vist seg å forbedre behandlingsresultatene.

Kjemoterapi
Kjemoterapi anvendes nå hos en del personer med livmorhalskreft sammen med strålebehandling. Dette har vist seg å gi bedre resultat enn strålebehandling alene.

Hos personer med utbredt sykdom, hvor det ikke er mulig å gi strålebehandling, anvendes behandling med kjemoterapi alene.
Det foregår en konstant utvikling av nye behandlinger i kliniske undersøkelser med henblikk på å finne de best behandlingsmulighetene.

Nettsteder om Livmorhalskreft:

 

Radiumhospitalet.no – Livmorhalskreft
Nordeuropas største kompetansesenter for kreft. 350 kvinner av livmorhalskreft i Norge. dag ikke årsaken til livmorhalskreft, men i mange tilfeller.

Vaksine forebygger livmorhalskreft – SINTEF
. HPV-viruset (humant papillomavirus) forebygger forstadier til livmorhalskreft. og 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft og av forstadiene til sykdommen.

LIVMORHALSKREFT.COM
Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom, og denne nettsiden gir viktig informasjon. ulike alternativene. Kan livmorhalskreft forebygges? Oppdagelse av HPV.

– Alle jenter bør vaksineres mot livmorhalskreft
. bør vaksineres mot livmorhalskreft – Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinering. 06.10 2005Vaksine mot livmorhalskreft 100 prosent effektiv.

Livmorhalskreft
Livmorhalskreft. I april ble det oppdaget en svulst på livmorhalsen hos svigermor. Etter diverse smerter, ubehag og sterke, uregelmessige blødninger ble hun (etter.

Livmorhalskreft. Kreftforeningen
Ny forskning tyder på at livmorhalskreft kan være resultat av en virusinfeksjon (HPV). Bare noen få av disse gir økt risiko for livmorhalskreft.
.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar