Livmorkreft

Hvert år får cirka 500 norske kvinner kreft i livmoren. Sykdommen er den femte mest vanlige kreftform blant kvinner. Kvinner under 45 år rammes sjelden av sykdommen. Hos mange kvinner oppdages sykdommen tidlig. Det gir gode muligheter for helbredelse. P-pillebruk reduserer risikoen for livmorkreft.
Livmorkreft rammer hvert år rundt 500 kvinner i Norge. Sykdommen er den femte mest vanlige kreftformen blant kvinner. Kvinner under 45 år rammes sjelden.
Langvarig påvirkning av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen kan øke risikoen for livmorkreft. Moderne østrogenbehandling mot plager i overgangsalderen gis derfor i kombinasjon med hormonet progesteron. Progesteron motvirker østrogen og beskytter slimhinnen i livmoren mot kreftutvikling. Høyt blodtrykk, overvekt og diabetes gir også økt risiko for livmorkreft.
Kreftsvulsten i livmoren kan vokse ned i livmorhalsen eller gjennom livmorveggen og kan nærme seg blodårer og lymfeårer. Sykdommen kan på denne måten spre seg til andre deler av kroppen.
Risikoen for å få kreft i livmoren øker med alderen. De fleste kvinner er over 60 år når sykdommen oppdages. Én av faktorene som forskerne mener øker risikoen for kreft i livmoren er massiv og langvarig påvirkning av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen, slik det tidligere ble brukt.
Den vanligste behandlingsformen er operasjon. Både livmoren, eggstokkene og egglederne fjernes. En slik operasjon kalles total hysterektomi og dobbeltsidig salpingo-oforektomi. Ofte fjernes også lymfekjertler i bekkenet.
Etter operasjonen blir den fjernede livmoren undersøkt. Hvis denne undersøkelsen viser at du tilhører en lavrisikogruppe, vil man vanligvis ikke ha behov for mer behandling.

Livmorkreft er den 6. hyppigste kreftsykdommen hos kvinner. Denne krefttype oppstår ofte fra slimhinnen i livmoren og sees hovedsakelig hos kvinner etter overgangsalderen. 25 % av tilfellene sees hos kvinner innen overgangsalderen, og omkring 5 % utvikles hos kvinner, som er yngre enn 40 år.

Livmoren er plassert ovenpå livmorhalsen og består av et tykt lag muskler og inners inne en slimhinne. I den perioden hvor kvinnen har menstruasjon, vokser slimhinnen hver måned opp under påvirkning av de to kvinnelige hormonene østrogen og gestagen, og slimhinnen avstøtes så i forbindelse med menstruasjonen.
Hyppighet
I Danmark blir det hver år konstatert knapt 660 nye tilfelle av kreft i livmorslimhinnen. Hyppigheten er stigende, hvilket nok skyldes at befolkningen blir eldre.

Sykdommen blir ofte konstatert på et tidlig tidspunkt, fordi en av de hyppigste symptomene er blødning.

Årsak
Mange faktorer er nevnt i relasjon til utviklingen av livmorkreft, nedenfor er nevnt noen av de mer vanlige.

Østrogen
75 % av kvinnene med livmorkreft har vært utsatt for større mengder østrogen enn normalt, enten dannet av kroppen selv eller tilført som østrogenbehandling. Kreftsykdommen hos disse kvinnene begynner vanligvis som en oppsvulming av slimhinnen, som så videreutvikler seg til kreft. Denne gruppe kvinner har vanligvis den best prognosen.

Kost
Det er en høyere forekomst av livmorkreft i Vesten enn i andre verdensdeler, hvilket er blitt koblet sammen med et høyere fettinnhold i kosten i de vestlige landene.

Overvekt
Størstedelen av de kvinnene som utvikler kreft i livmorslimhinnen, er overvektige. Dette henger sammen med at konsentrasjonen av østrogen i blodet vanligvis er høyere hos overvektige kvinner.

Graviditet og overgangsalder
Kvinner, som ikke har født barn, har en 2 ganger høyere risiko for å utvikle kreft i livmorslimhinnen, og kvinner, som først kommer i overgangsalderen etter en alder av 52 år, har 2,5 ganger økt risiko. De kvinner som opplever økte blødning på tidspunktet for overgangsalderen, har en 4 ganger økt risiko.

André risikofaktorer
Andre risikofaktorer er diabetes og tilfeller av livmorslimhinnekreft i familien. Kvinner med brystkreft, som etterfølgende kommer i behandling med tamoxifen, har likeledes en økte risiko for å utvikle kreft i livmorslimhinnen. Fordelen ved å ta tamoxifen, hvis man har brystkreft, overskygger risikoen for utvikling av kreft i livmorslimhinnen.

P-piller
Bruk av P-piller beskytter mot utviklingen av livmorslimhinnekreft.

Symptomer
Hos kvinner etter overgangsalderen (menopausen)
Symptomene på tidlig livmorslimhinnekreft er få. Det er likevel sånn, at ca. 90 % klager over økte utflod, og 80 % av disse kvinnene har opplevd blødning etter menopausen. I befolkningen som helhet vil ca. 15 % av kvinner, som har blødning etter menopausen, ha kreft i livmorslimhinnen. Ved mer utbredt sykdom vil det være tyngdefornemmelse i bekkenet.

Kvinner innen menopausen
Diagnosen livmorslimhinnekreft er vanskeligere å stille hos kvinner innen menopausen. Hos disse kvinnene må man spesiellt være oppmerksom på som varer lenger og kraftige menstruasjoner eller blødning mellom menstruasjonene.

Undersøkelser
Gynekologisk undersøkelse
Det vil bli foretatt en vanlig gynekologisk undersøkelse, hvor legen spesiellt vil føle etter om livmoren har en normal størrelse, og om det er tegn på kreft utenfor livmoren.

Vevsprøve
Deretter vil det være nødvendig å undersøke vev fra livmorslimhinnen. En slik vevsprøve kan fjernes fra livmorslimhinnen ved utsuging, hvor legen anvender et mindre kateter, som føres opp gjennom livmorhalsen, og heretter kan legen suge en prøve ut fra slimhinnen. Vevsprøven undersøkes deretter i mikroskop. Denne undersøkelse kan foretas polyklinisk, idet den ikke krever full bedøvelse.

Forløp
Stadiuminndeling
Følgende har betydning for prognosen:

* Celletype
* Om kreften vokser inn i muskelvevet i livmoren
* Om det er nedvekst i livmorhalsen
* Om det er innvekst av kreft i blodkarene

Likeledes er det av betydning, om sykdommen har spredt seg utenfor livmoren. Det endelige stadiet av sykdommen kan først fastlegges i forbindelse med det kirurgiske inngrepet.

Utbredning av sykdommen (stadiet):

* Stadium : Ved stadium IA er det bare kreftvev i livmorslimhinnen. Ved stadium IB og IC vokser kreftvevet inn i livmorens muskelvev.
* Stadium : Ved stadium II er det spredning til nærliggende lymfekjertler eller nedvekst i livmorhalsen.
* Stadium : Ved stadium III er det spredning til mer fjerntliggende lymfeknuter eller spredning til skjeden.
* Stadium : Ved stadium IV vokser kreften inn i blæren eller nærliggende tarm, eller det kan være fjernmetastaser.

Behandling
Kirurgi
Ca. 90 % av dem som har fått påvist livmorkreft, kan få et kirurgisk inngrep. Ved dette inngrepet fjernes livmoren, begge eggledere og eggstokker. I forbindelse med operasjonen forsøker man å fastlegge hvilket stadium sykdommen er i, og det tas ekstra vevsprøver, hvis det er mistanke om spredning.

I sjeldne tilfeller kan det i forbindelse med det kirurgiske inngrepet oppstå skade på blæren, urinlederen eller tarmen.

Normalt gir det ikke noen som varer lenger plager å få livmoren fjernet, mens fjerning av eggstokker hos kvinner, som enda ikke er nådd menopausen, kan medføre behov for å tilføre østrogen.

Strålebehandling

de fleste med kreft i livmorslimhinnen vil bli tilbudt strålebehandling etter operasjonen. Man har likevel ikke behov for strålebehandling, hvis man har fått diagnostisert sykdommen på et mer tidlig tidspunkt, f.eks. hvis det bare er kreftforandringer i livmorslimhinnen, akkurat som stråler heller ikke er nødvendig, når kreftcellene er mindre aggressive.

Varigheten av strålebehandling er 4-6 uker, hvor man får strålebehandling daglig, 5 dager om uken.

Strålebehandling kan også anvendes, hvis man av forskjellige grunner ikke er egnet til å gjennomgå en større operasjon.

Bivirkninger ved strålebehandling: De umiddelbare bivirkningene ved strålebehandlingen stammer fra de nærliggende slimhinnene, f.eks. blæren og endetarmen.

* Fra blæren kan man få symptomer, som ligner en blærebetennelse med hyppige og av og til smertefulle vannlatinger.
* På grunn av påvirkning av slimhinnen i endetarmen er det noen, som utvikler diare. Denne bivirkning kan normalt hjelpes med medisin.
* Enkelte utvikler rødme av huden, som svarer til en solbrenthet.

For langt de fleste vedkommende gjelder det at disse bivirkningene forsvinner relativ kort tid etter strålebehandlingens opphør.

Enkelte sauer kroniske bivirkninger av strålebehandlingen i form av kronisk diare eller evt. blødninger fra tarmslimhinnen. Andre kan ha konstante vannlatingsplager og tørrhet fra slimhinnene i skjeden samt urinrøret. Ofte vil det bestrålt hudområde endre farge til å bli litt mørkere pigmentert.

Hormonbehandling
Det er ikke påvist en virkning av hormonbehandling etter operasjon og strålebehandling hos personer, som har stadium DERE eller II sykdom. 15-25 % av dem, som får tilbakefall av sykdommen, eller som har spredning av sykdommen, kan ha gagn av behandling i form av progesteron.

Kjemoterapi
Det er Aktuelt ingen undersøkelser, som tyder på at kjemoterapi forhindrer tilbakefall hos de personene som er blitt operert og strålebehandlet for lave stadier av livmorslimhinnekreft. Positive resultat med kjemoterapi kan oppnås hos pasienter med mer utbredt sykdom. Det vil som regel være tale om en lindrende effekt.

Nettsteder om Livmorkreft:

Livmorkreft. Kreftforeningen
. av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen kan øke risikoen for livmorkreft. Høyt blodtrykk, overvekt og diabetes gir også økt risiko for livmorkreft.

400 rammes hvert år av livmorkreft
Prognosen på livmorkreft er god når den oppdages tidlig, og ikke har spredt seg. av slimhinnen, for det kan være symptomer på livmorkreft, sier Meling.

Radiumhospitalet.no – Livmorkreft
Nordeuropas største kompetansesenter for kreft. 500 norske kvinner av livmorkreft. virke stimulerende på livmorkreft, fjernes alltid eggstokkene.

ARGENTUM
Hovedvirkningen er sentrert rund leddene og dets komponenter, ben, brusk, og bindevev. Lindrer smertene ved livmorkreft.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar