Luftsmitte

Luftsmitte er en betegnelse for spredning av sykdommer ved hosting og nysing. Man kan og bli luftsmittet ved å innhalere luft som inneholder den aktuelle sykdommen.

Munn- og klauvsjuke (MKS) er en svært smittsom virussjukdom som kan ramme klauvdyr (storfe, småfe og gris).
Kjølig vær med høy luftfuktighet disponerer for luftsmitte over lange avstander. Det er angitt luftsmitte over 250 km på åpent hav og over 60 km over land. Det er særlig stor fare for luftsmitte ved utbrudd av MKS i store svinebesetninger.

 

Nettsteder om Luftsmitte:

 

ransport av pasient med smittsom sykdom til og fra operasjonsstuen
Luftsmitte kan skje ved inhalasjon eller ved forurensning av hud eller slimhinner. Luftsmitte kan også gi opphav til indirekte.

Tør ikke ta imot bakteriesmittet pasient
Tør ikke ta imot bakteriesmittet pasient – En pasient som er smittet av. Utfordringene består simpelthen i å behandlepasienten og samtidig isolere mot luftsmitte.

Bruk av åndedrettsvern
Beskytte mot inhalasjon av særlig farlig smittestoff (luftsmitte). For beskyttelse mot luftsmitte benyttes FFP3. Fremgangsmåte/utførelse.

Resyme smitteisolering
Luftsmitte (brukes ved særlig smittsomme og alvorlige sykdommer som kan spres ved en kombinasjon av kontaktsmitte, dråpesmitte og luftsmitte (tidligere kalt «.

Luftsmitte – Wikipedia
Luftsmitte er en betegnelse for spredning av sykdommer ved hosting og nysing. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Luftsmitte».

Smittevern – Informasjon til besøkende ved luftsmitte – Sykehuset.
Smittevern – Informasjon til besøkende ved luftsmitte. Hva er et isolat? Slusen skal være ren for bakterier og virus. Slusen benyttes til å ta på/av.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar