Medfødt

Medfødt misdannelse som, hvis den ikke oppdages i barndommen, kan forårsake halting i voksen alder.
Hofteleddsdysplasi er en medfødt feil i hofteskålen. Hofteleddet er et kuleledd der øverste del av lårbeinet er formet som en kule (femoralhodet).
Denne kulen skal passe inn i en «skål» i bekkenet, som vi kaller hofteskålen (acetabulum). Hos barn med hofteleddsdysplasi er denne skålen for grunn.
Lårbeinet kan da lettere «glippe» ut av festet sitt (hofta går ut av ledd).
Ved påvist hoftedysplasi må barnet ligge i en skinne eller en dertil egnet pute i flere måneder. Hensikten med dette er å holde lårbenet i ro i hofteskålen, slik at skålen kan innrette seg etter benet.Oppdages hoftefeilen tidlig nok kan den i de aller fleste tilfeller behandles med en såkalt
Freikas pute i en periode på 2-4 måneder. Dette er en myk pute som plasseres mellom bena på barnet, slik at beina holdes bøyde i en slags froskestilling.
Medfødte hjerteproblemer
Misdannelser i hjertet. Omkring én prosent av alle barn fødes med mer eller mindre alvorlige hjertefeil.
Noen former for hjerteproblemer gir symptomer under eller rundt fødselen – f.eks. i form av blåfarge og pustevansker, eller bilyder ved stetoskopi –og skyldes forstyrrelser i blodstrømmen. Hardt rammede nyfødte kan raskt utvikle hjertesvikt og må i mange tilfeller gjenopplives.
Mange medfødte hjerteproblemer blir korrigert av seg selv i løpet av barnets første leveår, f.eks. gjelder dette 50 prosent av VSD-tilfellene.

Medfødt (lat. congenit) brukes for å omtale sykdom som er tilstede ved fødselen. Det kan enten være snakk om arvelig (genetisk) sykdom eller noe som har oppstått under svangerskapet (f.eks. ved infeksjoner eller dårlig ernæringstilstad hos mor).

Eksempler:

* Arvelige tilstander
o Downs syndrom
o Duchennes muskeldystrofi
o Limb-girdle
* Tilstander erhvervet under svangerskapet:
o Grå stær
o Klamydia og gonoré
o Syfilis

Medfødte misdannelser i hjertet eller de store blodårene som omgir hjertet, er ikke uvanlig. Mange av disse vil være så små at de aldri vil gi noen plager. For at en slik misdannelse skal kunne kalles en medfødt hjertefeil, må den være av en slik art eller størrelse at den vil kunne gi betydning for livskvalitet eller levealder.

 

Nettsteder om Medfødt:

Hypothyreose
En annen sykdom man screener for, heter medfødt hypothyreose. … Medfødt hypothyreose skyldes mangel på stoffskiftehormonet thyroxin, og behandles med..
home.c2i.net/nettemor/hypothyreose.htm

Medfødt hengende øyelokk – Lommelegen.no
Hvis det har vært tilstede siden fødsel er det selvsagt mistanke om en medfødt tilstand som da oftest skyldes mangelfull utvikling av en av musklene.
www.lommelegen.no/php/art.php?id=335287

Hva er årsaken til medfødt hjertefeil?
Det er ingen enkel forklaring på hvorfor medfødt hjertefeil oppstår. For langt de fleste feilenes vedkommende kan det i dag ikke gis noen forklaring.
avd.rikshospitalet.no/barneklinikken/Barnehjerte/SoS/Arsak_til_hjertefeil.htm

Medfødte misdannelser i åndedrettssystemet (Q30-Q34)
Q30.8, Andre spesifiserte medfødte misdannelser i nese. Aksessorisk nese. Uspesifisert medfødt misdannelse i strupehode. Lag bokmerke, Q32
www.odont.uio.no/allmennodontologi-voksen/ICD10SOK/icd10/KXVII_4.htm

Medfødt syfilis – hvor vanlig er det egentlig?
Hvem er de kongenitt smittede? Hvordan teste for syfilis? Hvordan teste for syfilis? Medfødt syfilis – hvor vanlig er det egentlig? Author: Pål A Jenum.
www.gsk.no/docs-pdf/infeksjonsforum/foredrag_ost_hosten_2002/Jenum/index.htm

Annonser:

Legg igjen en kommentar