Mononukleose – v

(kyssesyke)
Kyssesyken, eller mononukleose som den også kalles, er en smittsom virussykdom. Den skyldes et virus som heter Epstein-Barr (forkortes EBV). Sykdommen er blant annet karakterisert ved halsbetennelse, hovne lymfeknuter og uttalt trøtthet. Den rammer som regel unge mellom 10 og 25 år.
Alle kan bli smittet av mononukleose, men sykdommen er mest utbredt blant ungdom og unge voksne. Barn som blir smittet får vanligvis et svært lett sykdomsforløp.
Først og fremst trenger pasienten ro og hvile. I alvorlige tilfeller av mononukleose kan det være nyttig med en kort steroidebehandling, særlig hvis pasienten har svært forstørrede mandler eller betennelse i leveren. Sykdommen kan medføre at milten forstørres.
Diagnosen påvises ved hjelp av en laboratorietest som kalles monospot, og andre blodprøver. Pga. av det lange sykdomsforløpet og komplikasjonene mononukleose kan innebære, er det viktig å få klarhet i om symptomer som kan tyde på sykdommen skyldes mononukleose eller ikke.
Normalt forløper kyssesyken ukomplisert og varer i to til fire uker. Ca. tre prosent opplever at sykdommen varer lenger. Når den er overstått, gir den livslang immunitet.
Det er en teoretisk mulighet for at det kan skje skader på milten ved kraftig fysisk anstrengelse for eksempel i sport med kroppskontakt. Man anbefaler derfor at man venter med dette til det har gått fire uker etter at sykdommen er overstått.I enkelte tilfelle kan det oppstå komplikasjoner. Mulige, men svært sjeldne komplikasjoner er truende lukking av luftveiene, lungebetennelse, sykdommer i sentralnervesystemet som hjernehinnebetennelse og hjernebetennelse og sykdommer i blodsystemet som blodmangel og nedsatt antall blodplater.

Kyssesyke (eller mononukleose) gir betennelse i halsen. I motsetning til vanlig halsbetennelse, som skyldes betennelse i mandlene med bakterier, skyldes kyssesyke et virus, som spres i hele kroppen.

Hyppighet
Langt de fleste danskene har hatt kyssesyke, før de blir voksne. de fleste sauene kyssesyke som barn, hvor sykdommen viser seg ved en langvarig influensa med vondt i halsen. Når vi taler om kyssesyke, tenker vi spesiellt på sykdommen, som den viser seg hos barn og unge fra 10-25 år.

Årsak
Kyssesyke skyldes et bestemt virus, Epstein-Barr virus. Dette angriper noen av de hvite blodlegemene, og føres derfor med rundt i hele kroppen. Man blir smittet av spytt fra en person, som har eller har hatt sykdommen. Derfor kaller man populært sykdommen for kyssesyke, men smitten kan selvfølgelig også overføres fra spytt på hender, glass, bestikk, blyanter, etc.

Det tar 1-1 1/2 måned fra man blir smittet, til man blir syk. Man får bare sykdommen en gang.

Symptomer
Det typiske tilfellet av kyssesyke sees hos unge med en startfase på 1-2 uker med influensasymptomer:

* feber
* vondt i muskler og ledd
* hodepine
* tretthet

Det går over i

* tiltakende smerter i halsen
* snøvlende tale
* svelgebesvær
* «muselukt» fra munnen
* svetteetokter pga. feber
* i vanskelige tilfeller også pustsbesvær.

Det er dessuten hevelse uten på halsen. Denne fase varer ca. 1 uke, hvoretter genene avtar over attpåtil 1 uke. Hele sykdomsforløp er preget av uttalt tretthet, som kan vare ved i flere måneder etter at de andre sykdomstegnene er opphørt.

Hos noen er milten og leveren også hevet, hvilket kan gi vondt i magen og kvalme.

Hva kan man selv gjøre?
Man kan ikke helbrede kyssesyke, men man kan selv forsøke med

* å drikke så mye veske som mulig, når man svetter pga. feberen
* at drikke/eller spise noe, som ikke er for varmt, kaldt eller krydret, og som lett glir ned
* å la være med å drikke alkohol (leveren er påvirket, og man får det dårlig)
* å vente med sport eller kraftig legemsutfoldelse de første 4 uker etter sykdommen er opphørt (det er man vanligvis også for trøtt til)
* å sove så mye som muligt (det gir seg selv)

Vanligvis søker man lege for å få stilt diagnosen. I de sjeldne tilfellene, hvor det kommer tiltakende uttalt svelgesbesvær og/eller pustsbesvær, skal man også søke lege, idet det kan være nødvendig å bli innlagt (se nedenfor).

Undersøkelse
Legen stiller diagnosen på bakgrunn av de ovenfor nevnte symptomer samtidig med, at han

* undersøker svelget
* merker uten på halsen
* merker etter hevet lymfeknuter andre steder (f.eks. i armhulen og i lysken)
* merker i magen etter hevelse av lever og milt.

Hvis legen finner, at mandlene er hevet og dekka av hvitaktig-gulaktig belegg, som går opp i nesesvelget samt, at lymfekjertlene og evt. også lever og milt er hevet, styrker det mistanken om kyssesyke.

Legen kan evt. dyrke for bakterier, ved å ta en prøve fra halsen med en vattpinne, for å forsøke å utelukke vanlig halsbetennelse. Flere tar man en blodprøve, som måler, om man danner antistoffer mot Epstein-Barr virus. Hvis blodprøven tas tidligere i forløpet, kan den være negativ, enda man er smittet med kyssesyke.

Forløp
Det typiske forløpet hos barn er nevnt i avsnittet om hyppighet, mens det typiske forløpet hos unge og voksen er nevnt i avsnittet om symptomer.

I sjeldne tilfeller kan det som omtalt oppstå uttalt synke og/eller pustsbesvær. Dette kan skyldes at mandlene hever i uttalt grad, men det kan også skyldes byller bak mandlene. Tilstanden krever innleggelse, hvor det kan bli nødvendig å fjerne mandlene, og/eller å operere byllen vekk.

Hvis det bare er tale om uttalt hevelse, kan man behandle med medisin (binyrebarkshormon) (23), for at bedre plasssforholdene i svelget.
I 1 ut av 1000 tilfelle sees, at milten brister. Man vet ikke hvorfor milten brister, men det er bl.a. derfor, at man fraråder sport de første 4 uker etter sykdommens opphør.

Behandling
Som omtalt kan man ikke i dag behandle Epstein-Barr virus infeksjon. Til gjengjeld kan man behandle den stygge lukten fra munnen med penicillin eller et annen antibiotikum, idet den skyldes bakterievekst i beleggene på mandlene.

I milde tilfeller, hvor det kan være vanskelig å skjelne mellom vanlig halsbetennelse og kyssesyke (inntil antistoffprøven blir positiv), kan det være god grunn til å behandle med penicillin.

Nettsteder om Mononukleose – kyssesyke:

Mononukleose
Virussykdom som gir et karakteristisk klinisk bilde og som i all hovedsak. Mononukleose er en vanlig infeksjon blant barn i utviklingsland, ofte med få symptomer.

Kyssesyge (Mononukleose)
Kyssesyge eller mononukleose er en virussygdom, der er forårsaget af Epstein-Barr virus. Kyssesyge (Mononukleose) Af Niels Høiby, professor, dr.med.

Mononukleose – Wikipedia
. (Monospot) som kan gi sikker informasjon om det foreligger mononukleose. Ettersom mononukleose skyldes et virus, finnes ingen legemidler som kan helbrede.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar