Motonevronsykdom

Motonevronsykdommer er en gruppe progredierende nevrologiske sykdommer, som leder til ødeleggelse av motonevroner; de nevroner som kontrollerer viljestyrte bevegelser som tale, gange, åndedrett og svelgfunksjon.
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) (i USA omtalt som Lou Gehrig’s disease er den klart mest hyppige opptredende variant av denne sykdomsgruppe, og i mange sammenhenger omtales motonevronsykdom synonymt med ALS.

Nettsteder om Motonevronsykdom:

Motonevronsykdom – Wikipedia
. sykdomsgruppe, og i mange sammenhenger omtales motonevronsykdom synonymt med ALS. wikipedia.org/wiki/Motonevronsykdom» Kategori: Sykdommer.

Tidsskriftet – Pasientens selvbestemmelsesrett ved livets avslutning
Respiratorbehandling ble igangsatt etter avtale med pasienten fordi man antok at. degenerativ nevrologisk sykdom (motonevronsykdom), med et klinisk bilde.

Liste over lenker til Nevrologi
Jean-Martin Charcot. Dopplereffekten. Klinisk. Motonevronsykdom. William Richard Gowers. Spinalnerve. Edmund Biernacki. Jules Bernard Luys.

Innledning
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av. synssvekkelse eller muskelfibrillering og atrofi av typen øvre motonevronsykdom.

kategori: Sykdommer i nervesystemet
Charcot-Marie-Tooths sykdom. Chorea (sykdom). Motonevronsykdom. Multippel sklerose. P. Parkinsons sykdom. Periodisk hypokalemisk paralyse.

Annonser:

Legg igjen en kommentar