Multippel sklerose – MS

Multippel sklerose er en kronisk sykdom som rammer ca 100 nordmenn hvert år.
Man regner med at det finnes ca 3000 pasienter med sykdommen i Norge i dag.
Man kjenner ikke årsaken til multippel sklerose. En egentlig arvegang er ikke kjent, men forekomsten er høyere hos familiemedlemmer til MS-pasienter enn i resten av befolkningen og hyppigere hos personer med bestemte vevstyper.
MS kan arte seg med et stort antall symptomer. Ulike pasienter opplever sykdommen forskjellig, og samme pasient vil ha ulike symptomer over tid.
Man har ennå ikke klart å påvise noen årsak til at enkelte utvikler MS. Store geografiske variasjoner tilsier imidlertid at det kan ligge faktorer i omgivelsene til grunn for sykdommen, muligens et virus. MS er den nevrologiske sykdommen som er mest utbredt blant unge voksne.
De første symptomene på sykdommen er vanligvis synsforstyrrelser i form av tåkesyn eller regelrett (forbigående) blindhet; nummenhet i en eller flere kroppsdeler; muskelsvakhet i en arm eller et ben; eller ukontrollerbar urinering. Symptomene oppstår plutselig, og forsvinner etter noen uker. Det kan gå flere år før pasienten får nye symptomer på sykdommen.
Multippel sklerose er en sykdom som utvikler seg gradvis, og symptomene kan være svært forskjellige fra pasient til pasient. Dette gjør at det ofte er vanskelig å stille diagnosen MS.
Etter hvert som sykdommen utvikler seg, kan det oppstå blant annet skjelvinger, tilstivnede muskler, vannlatingsforstyrrelser (inkontinens), forstoppelse, problemer med seksualfunksjon, hørselstap, svimmelhet, ansiktssmerter, glemsomhet og konsentrasjonsproblemer.
Vanligvis kan man først etter 5 – 10 års sykdom tillate seg å uttale seg om prognosen for den enkelte pasient.

Nettsteder om Multippel sklerose – MS:

http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=6732

Om multipel skleros, ms, diagnos, sjukdom, behandling, medicin, symptom.
Om multippel sklerose, diagnose, sykdom og behandling. For deg som ms eller andre som vill vite mere. Flere interessante studier av bremsemedisiner mot MS.

Multippel sklerose – Wikipedia
Det nasjonale kompetansesenter for multippel sklerose. MS-forbundet. Side hvor du kan møte andre med multippel sklerose og stille spørsmål direkte til fagfolk.

NOMS Folkebevegelsen mot MS (Multippel Sklerose)
noms.no. Folkebevegelsen mot MS. Folkebevegelsen mot MS (Multippel Sklerose) er en frittstående, nøytral. Her vises listen dersom din nettleser støtter.

Multippel sklerose fra Sykepleier.net
Multippel sklerose for pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell – av og med MS Sykepleiere. Tre av fire multippel sklerose-pasienter uten akutte.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar