Nyrestein

Nyrestein dannes av salter som utfelles i nyren. De kan være av forskjellig kjemisk sammensetning og variere mye i størrelse. Noen steiner er små som sandkorn. Det kalles nyregrus. Andre kan være flere centimeter store og utfylle hele nyrebekkenet.
Nyrestein er steiner i nyrer eller urinveier. Disse dannes ved at innholdet i urinen felles ut og forsteines. Steinene kan bli liggende i ro på samme sted uten å gi symptomer, for eksempel i nyrebekkenet.
Nyrestener er stenliknende klumper som blir til ved at det dannes saltavleiringer fra filtrert væske. Nyrestener består av ulike kalsiumsalter, og kan være alt fra bitte små til å fylle hele nyren.
Overraskende nok gir store nyrestener færre symptomer enn små, ettersom de holder seg på plass i nyren. Store stener kan forårsake svake smerter over nyren og en noe økt risiko for urinveisinfeksjoner, men de kan pga. størrelsen ikke forflytte seg.
Hvis steinen er så stor at den ikke kan passere ved egen hjelp, eller hvis smertene ikke går over vil du bli henvist til et sykehus.
Stener som setter seg fast knuses gjerne ved hjelp av ultralyd (”nyrestensknuser”), slik at nyrestenrestene lettere kan skylles ut med urinen. Takket være denne teknikken behandles nyresten sjelden kirurgisk i våre dager.
Nyresteiner dannes når løste stoffer i urinen overskrider sin maksimale løselighet. Dette kan skje ved at nyrene skiller ut mer faste stoffer, eller ved at væskemengden er mindre. Hos 1/3 av pasientene finner man imidlertid ingen påviselig årsak til steinene.
Anfall kan være intenst smertefulle. Derfor bruker man som regel sterke smertestillende eller betennelsesdempende medisiner under anfall.
Det er ikke alle sykehus som har en steinknuser. Derfor må du kanskje overføres til et annet sykehus hvis legene anbefaler deg denne behandlingsformen.

Nettsteder om Nyrestein:

Kosthold ved nyrestein – dinKost.no
Kostholdet kan være veldig effektivt i å forebygge dannelse av stein. Nyrestein er en av de vanligste, men også den mest smertefulle nyresykdommen vi har.

Myter om nyrestein – Lommelegen.no
Nyrestein er faktisk den vanligste sykdommen i urinveiene, med unntak av blærekatarr. 20 årene har hyppigheten av nyrestein i den vestlige verden økt.

NettDoktor.no – Fakta om nyrestein
Nyrestein og -grus kan gi rifter i urinveien og dette gjør at det. Fakta om Nyrestein. Fakta om Nyresvikt med urinforgiftning -uremi. Fakta om Magesår.

Nyrestein – Lommelegen.no
Hvis en liten nyrestein løsner og føres ned i urinlederen kan den sette seg fast. Nyrestein kan oppstå fordi det skilles ut mer salter enn normalt i urinen.

Nyrestein – Wikipedia
Nyrestein er opphopninger av salter (kalsiumfosfat, kalsiumoksalat, urinsyre. Nyrestein – Lommelegen.no. Kidney stone – Wikipedia på engelsk.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar