Nyresvikt

Nyresvikt er en sykdomstilstand hvor nyrens evne til å skille ut metabolitter er svekket (ved normale fysiologiske konsentrasjonsforhold), eller manglende evne til å opprettholde kroppens elektrolytt-balanse (ved normalt inntak av saltstoffer). Akutt nyresvikt kjennetegnes av uremi. Kronisk nyresvikt er irreversibel og krever hemodialyse, eventuelt organtransplantasjon.
Høyt blodtrykk bidrar til å forstyrre blodgjennomstrømmingen i nyrene, men nyresykdom i seg selv fører også til høyt blodtrykk.
En annen vanlig årsak til nyresvikt er diabetes, som fører til at overflaten på filtreringshinnen skades og forstyrrer blodgjennomstrømmingen.
Det sier seg selv at både blodtrykk, eventuelle obstruksjoner (blokkeringer) og diabetes må behandles optimalt.
Nyresvikt påvises ved blodprøver som avslører at det er unormalt høye verdier av avfallsstoffene urinstoff (urea) og kreatinin i blodet. Spesielle målinger kan avgjøre i hvilken grad nyrene fungerer som de skal.

Nettsteder om Nyresvikt:

Stadig flere får nyresvikt
Stadig flere får nyresvikt – Nærmere 3500 nordmenn er enten i dialysebehandling. i lengre tid sett en urovekkende stor økning i antall pasienter med nyresvikt.

Tidsskriftet – Nyreskader og nyresvikt utløst av legemidler
. nyresvikt. Akutt nyresvikt kan også ses ved medikamentelt utløst allergisk. de kan unntaksvis medføre alvorlig dialysetrengende nyresvikt.

Nyresvikt – Wikipedia
Nyresvikt er en sykdomstilstand hvor nyrens evne til å skille ut metabolitter er. Akutt nyresvikt kjennetegnes av uremi.

OM NYRESVIKT
enda flere personer med nyresvikt vil ha behov for pleie eller assistanse. på nyresvikt. som får behandlingstrengende kronisk nyresvikt i Norge.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar