Obstipasjon

Obstipasjon eller forstoppelse er en tilstand i fordøyelsessystemet hvor et individ opplever hard avføring som er vanskelig å eliminere. Det kan være ekstremt smertfeullt og i alvorlige tilfeller led til symptomer på tarmobstruksjon. Konstipasjon kan noen ganger brukes i en mer generell betydning mens obstipasjon da viser til en alvorlig konstipasjon. Årsaker til forstoppelse kan være kostholdsbetingede, hormonelle, bivirkninger av medisiner og anatomiske. Behandlingen skjer med endring av kostholdsvaner, lakserende midler, fiber-terapi, klyster og i sjeldne tilfeller plukking eller kirurgi.
Dersom tilfellet ikke har blitt for ille, og ikke har vart så lenge, kan det hende du selv kan lindre forstoppelsen ved å spise bløt frukt, som for eksempel pære el. myk mango, (ikke hard frukt eller citrusfrukt), grove kornprodukter (minst 80% fullkorn, fullkornsknekkebrød er kjempefint), kli eller sure melkeprodukter, som for eksempel cultura. Mat med mye fett, sjokolade, ost, is osv., burde ikke spises før oObstipasjonen er lindret.

Hva er forstoppelse /obstipasjon?

Hvis du etter operasjonen føler:

· at du ikke har hatt avføring så ofte som normalt (du må regne med at det går 3-5 dager før magen kommer igang)

· at avføringen er hard/knollete og du føler det er vanskeligere å få tømt deg enn det bruker å være.

· lite rumling i magen og ingen luftavgang

· deg stinn i magen

· deg kvalm og har liten appetitt

· du har smerter i magen på grunn av luftopphopning (ikke sårsmerter)

……KAN det være tegn på du er forstoppet.

Forstoppelse, (obstipasjon) skyldes at maten som har nådd tykktarmen har stoppet opp av ulike årsaker.

 

Forstoppelse er, når avføringen er hard og knudrete, og typisk kommer med flere dagers mellomrom. Hos de fleste er det en uskadelig tilstand, som kan skyldes mangelfull væskeinntak, mangel på fibrer i kosten, og/eller mangel på mosjon.
Det kan likevel noen ganger være symptom på alvorlig sykdom. Hvis man ikke normalt har tendens til forstoppelse, og den varer mer enn en måned, bør man derfor få det nærere undersøkt.

Hyppighet
Forstoppelse er særdeles hyppig, og man regner med at ca. 1 % av den danske befolkningen søker lege pga. forstoppelse i løpet av et år.

Årsak
De hyppigste årsakene til forstoppelse er

* for mindre væskeinntak
* for litt fiberinnhold i kosten
* mangel på mosjon
* behandling med f.eks. vanndrivende medisin, morfin-preparater og psykofarma
* forskjellige medisinske sykdommer, f.eks. disseminert sklerose, myksødem m.m.

Får man plutselig tendens til forstoppelse eller diare, dvs. endret avføringsmønster, kan det være første symptom på kreftsykdom i tarmen. Hvis symptomene har vart mer enn en måned, bør man derfor undersøke om det er kreft i tykktarm eller endetarm.

Symptomer
Symptomer på forstoppelse kan være

* smerter eller blødning i forbindelse med avføring
* magen kan føles spilte ut og luftsfylt
* magessmerter pga. utspiling av tarmen
* tyngdefornemmelse pga. store mengder avføring i tykktarmen
* en fornemmelse av ikke å ha tømt endetarmen etter avføring

Faresignal
Faresignal, eller «alarmsymptomer», er de generelle symptomene på kreftsykdom

* svimmelhet
* tretthet
* blekhet (symptomer på blodmangel)
* vekttap
* samt blødning fra tarmen (enten som rødt blod eller som svart avføring)

I alle disse situasjonene, dvs. med alarmsymptomer, skal man søke lege. Ved forstoppelse uten alarmsymptomer, og hvor tilstanden har vart i over en måned, bør man likeledes søke lege.

Hva kan man selv gjøre?
Det er vesentlig å understreke at det heldigvis er de færreste, som feiler noe alvorlig i tarmen. I de fleste tilfellene vil enkle ting, som økte væskeinntak, helbrede forstoppelsen, før man får behov for kontakt til legen. Derfor er det generell en god ide å sikre rikelig veskeinntak hver dag – gjerne vann.

Hvis man spiser fiberfattig kost, vil det ofte hjelpe å øke fiberinnholdet. Dette kan f.eks. gjøres ved å anvende «Husk» (fås bl.a. på apoteket). Endelig vil mosjon kunne hjelpe. Hvis forstoppelsen varer mer enn en måned på tross av økte væskeinntak, inntakelse av fiberrik kost og mosjon, skal man søke lege.

Undersøkelse
Etter legekontakt vil undersøkelsene først lete etter kreftsykdom i endetarm og tykktarm. Dette gjøres ved kikkertsundersøkelse av endetarm, og det nederste stykket av tykktarmen, en såkalt sigmoideoskopi, kombinert med avføringsprøver for blod. Hvis det er tegn på blod i avføringen, vil man gjennomføre en total kikkertundersøkelse av endetarm og tykktarm, en kolosskopi.

I noen tilfeller vil man supplere med røntgenundersøkelse av tykktarmen, hvor man etter utrenskning heller kontrastveske inn i tarmen nedenfra, og heretter tar en serie røntgenbilder , eller evt. med CT skanning av magen.

Man foretar sjelden spesielle undersøkelser for tykktarmens bevegelighet, følsomhet i endetarmen m.m.. Hvis man gjør det, er det for å fastslå om kirurgiske inngrep vil kunne hjelpe på sykdommen.

Forløp
Forløpet av forstoppelse er generell godartet. Hvis det ikke er tale om at en kreftsykdom ligger til grunn for forstoppelsen, vil forstoppelsen ikke i seg selv disponere til utvikling av kreft.

Det kan imidlertid følge en rekke komplikasjoner til ubehandlet forstoppelse, så som hæmoroid , utposninger på tykktarmen (divertikleire), sår i endetarmen, m.m.

Behandling
Den vesentligste behandlingen er økte væskeinntak, fiberrik kost og økte mosjon. Hvis dette ikke har effekt (og man har utelukket forekomst av kreftsykdom), kan man forsøke med forskjellige avføringsmiddel. Typisk vil man starte med fiberholdig (volumøkende) og bløtgjørende midler.

Ved utilfredsstillende effekt vil neste trinn være tarmbevegelsefremmende midler.

Behandlingen bør alltid foregå i samråd med den praktiserende legen.
Hvis avføringen sitter langt nede i tarmsystemet, dvs. avføringen er hopet opp i endetarmen, er det ofte tale om endetarmsforstoppelse. I dette tilfellet kan man anvende afførringsmidl til innføring i endetarmen.

Nettsteder om Obstipasjon:

 

obstipasjon – helsenett.no
obstipasjon. og svar > Familiemedisin > Spør sykepleieren og allmennlegen > Emne: obstipasjon. En akutt forstoppelse (obstipasjon) forårsaker som regel.

Tidsskriftet – Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling
. av de vanligste årsakene til obstipasjon, og forskriving av opioider skal alltid. hos kreftpasienter), obstipasjon, dehydrering, infeksjoner og.

Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling
de vanligste årsakene til obstipasjon, og. forskriving av opioider skal alltid følges. Kvalme/oppkast og obstipasjon diskute- res hver for seg, men noen.

Obstipasjon – Wikipedia
Obstipasjon eller forstoppelse er en tilstand i fordøyelsessystemet hvor et. en mer generell betydning mens obstipasjon da viser til en alvorlig konstipasjon.

Obstipasjon – fra lavstatus til satsingsomåde i sykepleie – Sykepleien.no
. og pasientene hadde frustrasjoner i forbindelse med obstipasjon hos pasientene. Obstipasjon defineres på ulike måter.

Annonser:

Legg igjen en kommentar