Onkologi

Onkologi er det spesialområde innenfor medisin som befatter seg med kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av kreftsykdommer.
Onkologi er en medisinsk underspesialitet som dreier seg om studie og behandling av kreft. En lege som praktiserer onkologi er en onkolog. Betegnelsen har sin opprinnelse i det greske (onkos), som betyr «stort omfang», «masse» eller «svulst», og endelsen -logi betyr «studie av».
Innenfor onkologi leverer Baxter ulike cytostatika til behandling av blant annet solide tumorer, lymfomer og leukemi.
Baxter leverer elastomeriske engangspumper spesielt beregnet til administrering av cytostatika.

Nettsteder om Onkologi:

Radiumhospitalet.no – Psykososial onkologi og rehabilitering
Ved Radiumhospitalet har vi et eget fagområde for psykososial onkologi og rehabilitering. Fagområdet arbeider for å motvirke og minske de fysiske, psykiske..
www.radiumhospitalet.no/Norsk/Fagomrader+avdelinger/
Fagomrader/Psykososial_onkologi_og_rehabilitering/

onkologi
Seksjon for Onkologi. Leder for forskningen innen onkologi. Adresse:Forskningslaboratoriet,Seksjon for onkologi, Institutt for indremedisin,UiB,
www.uib.no/med/avd/ii/lab/onk.html

Helseveven.no – Onkologi
Velkommen til legesidens startside for onkologi. På denne siden finner du store internasjonale nettsteder. Se også i underkategoriene hvis du leter etter.
www.helseveven.no/lenker/Onkologi/

Annonser:

Legg igjen en kommentar