Oppkast

Oppkast (lat.: vomitus, gr.: emesis) er en lidelse (prosess) der mageinnholdet blir tømt ut gjennom munnhulen. Oppkast er egentlig et fysiologisk uttrykk for en komplisert refleks, som gjerne begynner med uvelhet som, kvalme og brekninger (uten oppkast), blekhet, spyttflod, svetting og svak puls.
Det kan være mange forskjellige årsaker til at barn kaster opp: Ved mageinfeksjoner kommer det ofte oppkast og ikke sjeldent samtidig diare
Nesten alle spedbarn gulper en gang imellom. Det gjelder både barn som ammes og barn som får morsmelkerstatning. Som regel henger det sammen med at barnet har spist litt for mye, og derfor gulper opp overskuddet. Men når barn blir syke går magen i stå. Magesekken tømmer seg ikke så raskt som vanlig, og dermed kommer maten opp igjen. Det skal i det hele tatt ikke så mye til før syke barn kaster opp.
Kvalme, brekninger og oppkast er som oftest en forbigående lidelse. Vedvarende hendelser kan imidlertid også være et symptom på en alvorlig lidelse og vedvarende oppkast vil føre til alvorlig dehydrering. Hos barn og svært ungt avkom av dyr vil dehydrering skje raskere og være langt mer alvorlig enn hos voksne. Man bør derfor oppsøke lege eller veterinær dersom oppkast vedvarer særlig lenge, og helst innen 24 timer. Voksne individer bør søke hjelp om oppkastfasen vedvarer utover 3 døgn.
Oppkast hos større barn kan også være uttrykk for psykisk belastning, stress, problemer på skolen eller i hjemmet. Hvis den slags oppkast, som tilsynelatende oppstår uten grunn, får lov til å fortsette, kan situasjonen bli vanskelig for både barn og voksne.

Nettsteder om Oppkast:

 

Oppkast – Wikipedia
Oppkast er egentlig et fysiologisk uttrykk for en komplisert refleks, som gjerne begynner med uvelhet som, kvalme og brekninger (uten oppkast), blekhet.

AETHUSA CYNAPIUM
Voldsomt oppkast av hvitt skummende stoff. Kvalm ved synet av mat. Oppkast, med svette og stor svakhet, ledsaget av stor angst og bedrøvelse.

Annonser:

Legg igjen en kommentar