Osteopeni

Osteopeni betegner en tilstand med lav bentetthet (BMD) i skjelettet som kan gi risiko for brudd i knokler, spesielt lårhalsbrudd (fractura colli femoris) og håndleddsbrudd (fractura radii typica). Osteopeni er et forstadium til osteoporose og defineres som benmasse i området mellom 1 og 2,5 standardavvik under gjennomsnittet ((÷1> T-score >÷2,5). Ostopeni er ikke en sykdom, men et forstadium til osteoporose – som er definert som en risikotilstand.
Osteopeni betyr rett oversatt «lite bein». Beintettheten blir oppgitt som ein såkalla T-skår. Ei gjennomsnittleg kvinne 30-40 år har T-skår 0. Kvinner med beinskjørhet har T-skår mindre enn – 2,5. Kvinner med høg beintetthet har T-skår + 1 eller + 2. Osteopeni betyr at du har T-skår mellom -1 og -2,5.
Kostholdsbevissthet, regelmessig mosjon og ikke-røyking er blant de viktige livsstilsfaktorene som kan påvirke bentap og styrke benbygningen. Bruk av kosttilskuddene kalsium og vitamin D sammen er også anbefalt av skandinaviske helsemyndigheter – både for unge og eldre, kvinner og menn.

Nettsteder om Osteopeni:

Osteopeni – Lommelegen.no
. beintetthet har T-skår + 1 eller + 2. Osteopeni betyr at du har T-skår mellom -1. Det er ikkje vanleg å tilrå aktive medisiner til personer med osteopeni.

Osteopeni – Wikipedia
Osteopeni betegner en tilstand med lav bentetthet (BMD) i skjelettet som kan gi. Osteopeni er et forstadium til osteoporose og defineres som benmasse i området.

Annonser:

Legg igjen en kommentar