Osteoporose – beinskjørhet

Alle som har beinskjørhet bør – uansett alder – ta kalk og D-vitamintilskudd.
Sykdom som fører til at benmassen reduseres og som gir økt risiko for bruddskader.
Personer som tar steroider gjennom munnen pga. astmaplager, leddgikt eller annen sykdom, er spesielt utsatte for benskjørhet. Et mangelfullt inntak av kalsium eller dårlig tilgang på sollys innebærer også en økt risiko. Det finnes dessuten flere uvanlige hormonelle forstyrrelser som predisponerer for benskjørhet.
For kvinner i overgangsalderen er det beste behandlingsalternativet hormonbehandling, som bidrar til å redusere tapet av benmasse. Behandlingen er spesielt aktuell for kvinner som kommer tidlig i overgangsalderen, eller som tidligere har gått på steroider (tatt gjennom munnen). Også kvinner som er lite i bevegelse, som røyker og/eller drikker store mengder alkohol (alle faktorer som øker benskjørhetsrisikoen) bør vurdere hormonbehandling.
Medisiner som etidronat og alendronat kan virke gunstig inn på benskjørhet ved at de reduserer aktiviteten til de bencellene som virker ødeleggende på benmassen.
Nye beinbrudd kan forebygges delvis med medisin og delvis ved å unngå fallulykker.

Nettsteder om Osteoporose – beinskjørhet:

http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=7341

Benskjørhet (osteoporose) – helsenett.no
Osteoporose, eller benskjørhet, er en tilstand med tap av benkalk i benvevet. Det er en naturlig aldersprosess, som starter allerede i 40-årsalderen
www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=
view&Itemid=99999999&id=1842

Norsk Osteoporoseforening
På NOFs Informasjonstelefon får vi inn mange spørsmål om osteoporose. For å kunne spre denne informasjonen til flere, kom ideen om å samle disse spørsmålene
www.nof-norge.org/

Benskjørhet – forebygging og behandling
I vårt land får en av to kvinner og en av fire menn over 50 år et brudd som følge av benskjørhet (osteoporose) – en sykdom som huler ut skjelettet
www.helsenytt.no/artikler/benskjoerhet.htm

Osteoporose – beinskjørhet
av Hilmar Streibrandt

I denne artikkelen har jeg tenkt å gå inn på symptomene for osteoporose – beinskjørhet, hva man skal se etter og i hvilken alder det gjelder.

Man kan ikke være for ung til å tenke på Osteoporose og beinskjørhet, denne sykdommen kan ramme mennesker i alle aldre. Både gamle og unge. I de fleste tilfeller rammer sykdommen kvinner i forbidelse med hormoanforandringer i menopausen. Med dette sagt så vil jeg også nevne at osteoporose – beinskjørhet kan ramme mennesker som har hatt en diett som ikke er helsemessig riktig. Mennesker som har hatt anorexia og har vært for tynne og i tillegg ikke har fått det anbefalte inntaket av vitaminer er i faresonen. Symptomer på osteoporose – beinskjørhet er vanskelig å oppdage og man vil gjerne ikke merke dette før man har havnet på sykehus på grunn av brukkde ben.

En annen type mennesker som er utsatt er mennesker som har trent så mye at alt fettet på kroppen har forsvunnet. Mange maratonløpere har slitt med brukne ben. Å ha osteoporose – beinskjørhet vil si at benene i kroppen blir ekstremt utsatt for brudd , et enkelt fall kan føre til beinbrudd i beina, hofter eller armer. Det finnes en del måter å kjempe i mot på. Det første man bør gjøre er å sørge for at man får en passende diett med nok vitaminer og mineraler. Hvis du er kvinne i menopausen bør du ta ekstra vitaminer for å erstatte de du mangler. Snakk med doktoren din om dette, han kan gi det de rette råd.

Summert opp kan vi si at diett er viktig og pass på å være på base-siden istedenfor på syre-siden når det gjelder mat. Det finnes mange bøker på markedet når det gjelder dette temaet og det er aldri for sent å forbedre seg og det er aldri for sent å starte opp med å holde osteoporose – beinskjørhet på armlengdes avstand.

Denne artikkelen er ikke ment som medisinsk råd. Bare følg rådene i denne artikkelen etter å ha snakket med legen din. Denne artikelen er bare ment til å belyse problemet.

Annonser:

Legg igjen en kommentar