Øyekreft

Øyekreft en en sjelden kreftlidelse. Omtrent 50 mennesker i Norge rammes av øyekreft hvert år.
Øyekreft er relativt sjelden, men kan ramme både barn og voksne. Hos barn heter sykdommen Retinoblastom. Det er cirka 6 barn som rammes av dette årlig. Det er viktig at diagnosen stilles tidlig, og de aller fleste barna overlever i dag med bevart syn.
Øyekreft hos voksne utgår som regel fra en ondartet føflekksvulst, malignt melanom.
Øyekreft er relativt sjelden, men kan ramme både barn og voksne. Hos barn heter sykdommen Retinoblastom. Det er cirka 6 barn som rammes av dette årlig. Det er viktig at diagnosen stilles tidlig, og de aller fleste barna overlever i dag med bevart syn.
Øyekreft hos voksne utgår som regel fra en ondartet føflekksvulst, malignt melanom.

Nettsteder om Øyekreft:

Øyekreft – Wikipedia
Omtrent 50 mennesker i Norge rammes av øyekreft hvert år.Øyekreft hos voksne utgår som regel fra en ondartet føflekksvulst, malignt melanom.

 

Retinoblastom – Pasienthåndboka
Retinoblastom – arvelig øyekreft hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 183-5. Opprettet: 20.02.2004 Sist endret: 07. februar 2007 …
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=11658

Tidsskriftet – Retinoblastom – arvelig øyekreft hos barn
Retinoblastom – arvelig øyekreft hos barn … Dette har gitt opphav til den mer folkelige betegnelsen «arvelig øyekreft». Tidlig diagnostikk av sykdommen er …
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=958945

Nettavisen – Øyelege overså øyekreft
Øyelege overså øyekreft. Statens Helsetilsyn gir en øyelege fra Moss en advarsel for å … Først to år senere ble det konstatert at barnet hadde øyekreft. …
pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article1044520.ece

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar