Pankreatitt

Pankreatitt er en betennelse i bukspyttkjertelen (latin pancreas). Betennelsen finnes i to former: akutt pankreatitt og kronisk pankreatitt.
Idiopatisk pankreatitt er en betegnelse brukt for å beskrive tilfeller uten kjent årsakt, som utgjør ca. 25-30% av sykdomstilfellene.
Akutt pankreatitt forekommer relativt hyppig med en årlig insidens på 5 – 50 per 100 000 innbyggere. Akutt pankreatitt varierer fra milde former med pancreasødem til nekrotiserende former med betydelige lokale og systemiske komplikasjoner. Dødeligheten er 6 – 10 % ved mild pankreatitt og øker til rundt 30 % ved alvorlig pankreatitt.
Ved akutt alvorlig pankreatitt utvikles flerorgansvikt som likner på bildet ved alvorlig sepsis og store brannskader.

Nettsteder om Pankreatitt:

 

Tidsskriftet – Selektive serotoninreopptakshemmere og pankreatitt
I enkelte tilfeller synes de å kunne utløse pankreatitt. Medikamentelt utløst pankreatitt kan være en meget alvorlig tilstand, slik som.

Pankreatitt – Wikipedia
Pankreatitt er en betennelse i bukspyttkjertelen. Medisinsk informasjon og behandlingsmuligheter for pankreatitt. Pancreatitis Supporters’ Network.

Tidsskriftet – Behandling av akutt pankreatitt
Behandling av pasienter med hemoragisk pankreatitt har lenge vært diskutert. Årsaken til pankreatitt var gallesteinsrelatert hos 58 %, etyl hos 13 %, den var.

Bukspyttkjertelbetennelse, kronisk – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom. Kronisk pankreatitt er en kronisk. det profesjonelle dokumentet «Pankreatitt, kronisk» i Norsk Elektronisk.

Bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt) – Doktor Online
Helseleksikon: Bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt). Hamlyn; 2001 og bearbeidet for norske forhold. Bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt).

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar