Papegøyesyke

Papegøyesyke (også kalt ornitose eller psittakose) er en smittsom infeksjonssykdom som skyldes en bakterie (Chlamydis psittaci). Den finnes hos en rekke fuglearter, blant annet papegøyer, og kan smitte over til mennesker, noe som gjør at den klassifiseres som en zoonose.
Tidligere ble den regnet som meget alvorlig, men nå kan den behandles effektivt med antibiotika, primært tetracyklin (doksycyklin), mens det for barn og gravide finnes makrolid som et alternativ. Behandlingen foretas 10 – 14 dager etter at feberen har sluppet taket (feberfrihet).
Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.
(Chlamydia psittaci) er en bakterie som kan forårsake chlamydiose eller papegøyesyke.
Ved blodprøve av fugler kan man finne antistoffer mot denne bakterien i blodet. Dette betyr at fuglen har (kan ha) bakterien i kroppen, og at dette kan føre til at fuglen på et senere tidspunkt blir syk, eller at den kan smitte andre fugler eller mennesker med bakterien.

Nettsteder om Papegøyesyke:

 

Papegøyesyke
Papegøyesyke (Chlamydia psittaci) er en bakterie som kan forårsake chlamydiose Ved blodprøve av fugler kan man finne antistoffer mot denne bakterien i blodet.

papegøyesyke
Eksotiske fugler er ikke-domestiserte fugler der det å overleve/ ikke bli en » Dette er en sykdom som opptrer hos mange forskjellige fuglearter.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar