Patellaluksasjon

Med patellaluksasjon menes den tilstand da patella ikke lenger ligger stabilt på plass . Den glipper mer eller mindre lett ut av stilling , den lukserer . Dette kan skje på innsiden av kneleddet – medialt , eller på utsiden – lateralt . Patella luksasjon brukes også om den tilstanden der patella ligger på normal plass , men lett kan forskyves til siden . Det vanligste er at kneskålen lukserer medialt hos små raser og lateralt hos store raser , men det finnes selvsagt unntak fra denne regelen .
Patellaluksasjon er en tilstand da patella (kneskålen) ikke lenger ligger stabilt på plass i patellafuren. Den glir ut av stilling. Dette kan skje medialt (på innsiden av kneleddet), eller lateralt (på utsiden).
Årsaken til patellaluksasjon er en defekt i utvikling av hele bakbeinet, og man vil derfor normalt kunne oppdage en slik lidelse i ung alder. Patellaluksasjon deles inn i fire grader, etter hvor store anatomiske avvik som foreligger. Symptomene vil kunne variere fra liten eller ingen halthet, til det at hunden ikke er i stand til å bruke bakbeina på en skikkelig måte.
En regner patellaluksasjon som en arvelig lidelse . Arvens betydning for denne lidelsen er ennå ikke helt kjent , da det ikke er forsket særlig mye på dette. Frekvensen av lidelsen har lett for å øke i takt med en rases popularitet . Dette fordi det ofte kan være en del innavl innen rasen.

Nettsteder om Patellaluksasjon:

 

PATELLA
Med patellaluksasjon menes den tilstand da patella ikke lenger ligger stabilt på. Patellaluksasjon er et resultat av feil utvikling av hele bakbeinet.

Metodebok – Patellaluksasjon
Anamnese: Kneet belastes i lett fleksjon, m. quadriceps belastes med m. vastus. KNE. TILSTANDER I KNE: Patellaluksasjon. Tips en venn om Legesiden!.

Patellaluksasjon – Wikipedia
Patellaluksasjon er en tilstand da patella (kneskålen) ikke lenger ligger. Patellaluksasjon brukes også om den tilstanden der patella ligger i normalt leie.

Aktuelle differensialdiagnoser for akutte kneskader
Patellaluksasjon: Symptomer og tegn: -hemartros -låsning kne -smerte ved. smerte ved mediale patellarand og mediale patellofemorale ligament -hemartros.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar