Plantesykdommer

Sykdommer som skyldes parasitter, virus el. ugunstige vekst- og miljøforhold. De viktigste parasitter er sopp og bakterier, men også enkelte laverestående dyr og alger samt høyere planter som misteltein hører hit. Mangel på bestemte næringsstoffer kan gi utslag i unormal farge, misdannelser el. fullstendig visning.

Årsaken til plantesykdommer er oftest å finne i plantene, ikke i angriperne, som særlig melder seg når mulighetene til det er til stede i plantene. Om høsten angripes helt naturlig visnende og døende planter av sopper og bakterier og går i oppløsning. At planter visner og dør, skyldes at de organiserende krefter etter årstiden trekker seg tilbake for å konsentrere seg i overvintringsorganet.
Ved behandlingen med gift kan en med større eller mindre hell bekjempe angrepet, men ikke sykdommen. Plantesykdommer forårsaker hvert år umåtelige tap, tross plantepatologenes store innsats.

 

Nettsteder om Plantesykdommer:

 

forskning.no – Plantesykdommer
Kampen mot sneglene er ikke tapt. Brunsneglens besteforeldre.forskning.no vant den nasjonale konkurransen i World Summit Award 2005. Plantesykdommer.

Spør en biolog – Nye plantesykdommer
Samtidig dukker det stadig opp nye plantesykdommer.Slik import innfører plantesykdommer, skadeinsekter og uønskede planter, noe vi.

Nysgjerrigper – Plantesykdommer
KULTUR OG HISTORIE KROPP OG HELSE SPRÅK OG TALL VERDENSROMMET HAV OG VANN DYR. Plantesykdommer. Underordnet Tema Jord og skog Sykdommer.

UMB – Planter og miljø – Kan gener fra sopp bekjempe plantesykdommer ?
Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, Norwegian University of Life Sciences.effekten av T. atroviride i biologisk bekjempelse av plantesykdommer.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar