Polydaktyli

Polydaktyli kan opptre av seg selv, eller mest vanlig, som et trekk ved et syndrom av et medfødt avvik. Når det opptrer av seg selv er det assosiert med dominerende mutasjoner i enkelte gener. Forholdet har en hyppighet på 2 for hver 1000 fødte barn, skjønt hyppigheten er høyere for enkelte grupper, et eksempel er amishfolket i USA grunnet startpopulasjon («Founder effect»).
Polydaktyli er en misdannelse som innebærer at man har flere enn fem fingrer eller flere enn fem tær på en fot. Begrepet kommer fra gresk, poly, mange og dactylos, fingre. Det er arvelig, men opptrer ofte uregelmessig ettersom anlegget ikke alltid manifesterer seg. Selv om tilstanden ikke er farlig får de fleste mennesker i Vesten fjernet ekstra utvekster kirurgisk.

Bardet-Biedl syndrom
Her er retinitis pigmentosa i varierende grad forbundet med fedme, mental svekkelse, overtallige fingre (polydaktyli), manglende kjønnsutvikling (hypogonadisme) og nyresykdom. Noen pasienter utvikler nyresvikt og trenger transplantasjon. Dette syndromet utgjør 5-6% av tilfellene med retinitis pigmentosa.

 

Nettsteder om Polydaktyli:

 

Polydaktyli – Wikipedia
Polydaktyli er en misdannelse som innebærer at man har flere enn fem fingrer.Polydaktyli kan opptre av seg selv, eller mest vanlig.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar