Polynevropati

Polynevropati er en sykdom i nervesystemet som arter seg ved sykdomsmanifestasjoner i flere perifere nerver, hvor det kan være en rekke ikke-traumatiske årsaker, blant dem autoimmune sykdommer, genetiske sykdommer, forgiftninger, metabolske sykdommer, infeksjoner og andre systemiske sykdommer. Vanligvis rammer polynevropati flere perifere nerver symmetrisk. De fleste polynevropati-former kan utvikles over uker, måneder eller år, i motsetning til Guillain-Barrés syndrom, hvor progresjonen er langt hurtigere.
Dersom man ikke får behandlet årsaken til polynevropatien, vil sykdommen ofte forverre seg langsomt til det foreligger total lammelse. Dersom årsaken eller sykdommen blir behandlet, vil utviklingen ofte stanse opp.
Hvordan diagnostiseres Polynevropati?
Diagnosen vil stilles på grunnlag av sykehistorien og beskrivelse av de typiske symptomene som er nevnt ovenfor. Rutinemessig tas ulike blodprøver, og i tillegg kan det være aktuelt med røntgen av brystregionen for å lete etter eventuelle årsaker til sykdommen.
Behandling og prognose avhenger av den angjeldende polynevropatis etiologi. Behandlingen kan være målrettet mot årsaken til sykdommen (f.eks. bedre metabolsk kontroll ved diabetes mellitus), eller symptomrettet (f.eks. smertestillende).
Hva er forekomsten av polynevropati?
Forekomsten i befolkningen generelt er funnet å være 2-3%, men blant personer over 55 år var den 8%. Disse tallene inkluderer ikke skader på de perifere nervene.

Nettsteder om Polynevropati:

 

Polynevropati – Wikipedia
Polynevropati er en sykdom i nervesystemet som arter seg ved.Vanligvis rammer polynevropati flere perifere nerver symmetrisk.

Tidsskriftet – Kronisk polynevropati – utredning og diagnostikk
Pasienter med polynevropati bør gjenomgå en begrenset rutinemessig utredning,.Kronisk polynevropati har en prevalens på om lag 3 %, det er altså en.

Polynevropati – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom,.er sensorisk polynevropati der symptomene utvikler.av pasientene med polynevropati presenterer seg på andre.

Kronisk polynevropati – utredning og diagnostikk
Kronisk polynevropati er en. vanlig sykdom med forskjellig klinisk.med polynevropati bør gjenomgå en. begrenset rutinemessig utredning, hvor.

Polynevropati – Forum for oss med Kroniske Smerter – Norwegian – Norsk.
Polynevropati.Det lille jeg har funnet om Polynevropati på nettet, beskriver det som alt fra.borti andre med kombinasjonen Polynevropati og ME på andre.

Polynevropati? – Lommelegen.no
Kan det være polynevropati?kanskje som en sokk- eller vottfølelse gir absolutt mistanke om polynevropati.Polynevropati finnes i alle grader.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar