Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose på kroniske psykologiske virkninger av å bli utsatt for overveldende livspåkjenninger. Den akutte reaksjonen på et traume blir noen gang kalt posttraumatisk stressreaksjon, for å understreke at det er et rutinemessig resultat av en traumatisk opplevelse.
Symptomene kan være mareritt og «flashbacks», følelsesløshet og at vedkommende distanserer seg, kombinert med søvnproblemer, «vær på vakt»-holdning, og at man unngår situasjoner som minner en om det en har opplevd, koblet med ekstremt stress når man opplever slike situasjoner.
Legene manes til forsiktighet med bruk av diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse fordi det har skjedd en inflasjon i bruken av diagnosen.
Posttraumatisk stressforstyrrelse kan utløses etter alle hendelser som oppleves som truende, skremmende eller grufulle, uansett varighet. Plutselige hendelser, og mangel på kontroll over situasjonen, øker risikoen.
Når noen har en slik lidelse, vil en person som ikke behandles vanligvis oppleve en forverring og etterhvert en stabilisering av tilstanden. Forskning på holocaust-overlevende viser imidlertid, at når personene svekkes av alderdom eller sykdom, blir plagene forverret dersom vedkommende ikke har fått bearbeidet sine traumer. Kliniske studier indikerer at barn med en traumatisk bakgrunn er mer utsatt for å bli deltakende i kriminalitet enn barn som ikke har en slik bakgrunn.
Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig, og ikke sjelden kronisk tilstand, som kan oppstå etter alvorlige eller langvarige psykiske skader.
Skal diagnosen anvendes, bør man i følge professor Einar Kringlen, forlange at symptomene skal være utløst av en ekstrem belastning som ville føre til symptomer hos de fleste, altså forferdelige krigsopplevelser, naturkatastrofer, voldtekt og tortur.
Lidelsen er i hovedsak mulig å helbrede ved hjelp av samtaleterapi. En terapiform som har vist seg svært virkningsfull er samtaleterapi assistert av legemiddelet MDMA. Imidlertid har slik adjuvansterapi lenge vært uaktuell på grunn av dette stoffets status som ulovlig narkotika (kjent som Ecstasy).

Nettsteder om Posttraumatisk stresslidelse:

 

Posttraumatisk stresslidelse – Wikipedia
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose på kroniske psykologiske.Posttraumatisk stresslidelse kan og ha en «forsinket utløsning», at lidelsen.

Om Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD)
Sist oppdatert søndag 17. oktober 2004. Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD).Posttraumatisk stresslidelse er en diagnose som er kategorisert sammen med.

Lommelegen.no – Helse på Internett – Spør Legen, sykdommer, skader.
Posttraumatisk stresslidelse. Hei ! Jeg har en mor som er plaget med «hjertebank».Posttraumatisk stresslidelse er en av de vanligste psykiske lidelsene.

Diagnosen akutt stresslidelse og forebygging av posttraumatisk.
Diagnosen akutt stresslidelse og forebygging av. posttraumatisk stresslidelse.dan diagnosen akutt stresslidelse (ASD) kan bidra.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar