Prioner

Prioner er årsaken til sjeldne sykdommer hos alle pattedyr, inklusiv mennesker. Disse sykdommene har vært kjent i lang tid, men det er først de siste årene at man har blitt klar over årsaken.
Prioner er proteinliknende smittestoff som kan forårsake sykdommer som kugalskap hos storfe og variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker. Disse sykdommene er ikke blitt påvist i Norge, og sannsynligheten for at norsk avløpsvann og slam skal inneholde smittsomme prioner er derfor svært liten. Prioner er proteiner som plutselig kan bli til sin egen onde tvilling. Til vanlig henger prionene rundt i kroppen til både mennesker og dyr, uten å gjøre en celle fortred. Men ved en smule feil innflytelse forandrer de strukturen og forvandler seg fra harmløse fnugg til uknuselige proteinklumper som dreper nerveceller og gjør hjernen om til en svamp. Og den unormale tilstanden smitter. Har først ett prion av den gale formen funnet veien inn i kroppen, får det flere til å forvandle seg.
Prioner er smittestoff som bare kan formere seg inne i levende celler. Disse smittestoffene er relativt nylig oppdaget, og det finnes i dag betydelig forskning rundt emnet. Man regner prioner for å være små proteiner-elementer som kan formere seg i celler hos dyr og mennesker som er «smittet».
Også andre vanlige sykdommer som Alzheimers og Parkinsons kan skyldes prionlignende proteiner som forandrer form og bygger opp proteinaggregater i hjernecellene. Scanninger av hjernen til personer med CJD og Alzheimers har vist at hjernene ser veldig like ut, noe som tyder på at disse sykdommene har samme underliggende mekanisme.

Nettsteder om Prioner:

 

Prioner, kunstige
Artikel om Prioner, kunstige. Lagt på nettet af BioNyt – Videnskabens Verden:.Forskere har fundet ud at bygge deres egne kunstige prioner.

Prioner – Wikipedia
Prioner er proteinliknende smittestoff som kan forårsake sykdommer som kugalskap.og slam skal inneholde smittsomme prioner er derfor svært liten.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar