Pseudomembranøs kolitt

Pseudomembranøs kolitt er en infeksjonssykdom som rammer tykktarmen, som ofte, men ikke alltid skyldes bakterien Clostridium difficile. Sykdommen kjennetegnes av diaré, feber, og magesmerter. Sykdommen kan ha et alvorlig forløp med toksisk megacolon, og kan også være dødelig.
Pseudomembranøs kolitt skyldes infeksjon med bakterien Clostridium difficile i tykktarmen. Forklaringen er at antibiotikakuren slår ut de bakteriene som normalt skal finnes i tarmen din, og med disse ute av veien kan andre bakterier som Clostridium difficile slippe til.
Pseudomembranøs kolitt er en diarésykdom som kan oppstå etter bruk av antibiotika. Sykdommen rammer hyppigst eldre, syke og svake. Kolitt betyr at det foreligger en betennelse i tykktarmen.
Sykdommen behandles ofte med metronidazol (400 mg hver 8. time). Peroral vancomycin (125 mg hver 6. time) er et alternativ, men på grunn av høye omkostninger foretrekkes metronidazol ved første gangs behandling, og vancomycin ved tilbakefall etter gjennomført behandling (ikke uvanlig). Enkelte ganger kan metronidazol i seg selv gi pseudomembranøs kolitt, i gitt tilfelle er stadig vekk metronidazole en effektiv behandling, i det årsaken til sykdommen ikke er selve preparatet, men heller endringen av bakteriefloraen i tykktarmen som stammet fra forrige runde med antibiotika-behandling.
Det første man gjør er å stanse behandlingen med antibiotika som har utløst sykdommen. For dem med forholdsvis mild sykdom vil dette være behandling nok. Om ikke sykdommen går over av seg selv, er den vanligvis enkel og rask å behandle med antibiotika.

Nettsteder om Pseudomembranøs kolitt:

Tidsskrift for Den norske lægeforening
Eiseman og medarbeidere (6) rapporterte i 1958 fire pasienter med fulminant pseudomembranøs kolitt som ble behandlet med fekalklyster.
www.tidsskriftet.no/tsweb/199807/leder4.html

Taxol – Bristol-Myers Squibb BMS Läkemedelsföretag
Pseudomembranøs kolitt kan forekomme, og bør tas i betraktning dersom alvorlig eller vedvarende diaré oppstår under eller kort tid etter behandling.
www.b-ms.no/products/products.aspx?search=568493&SidID=23306&SelSidID=23306

Diare – antibiotika assosiert – Porta Medicus
Clostridium difficile er årsaken til pseudomembranøs kolitt og andre alvorlige. Pasienten med pseudomembranøs kolitt har ofte feber, abdominalsmerter
www.portamedicus.no/ArticleDisplay.aspx?MenuId=4263&ContentId=6260

Annonser:

Legg igjen en kommentar