Psoriasis artritt – psoriasisleddgikt

Psoriasis artritt er også kalt for psoriasisleddgikt, og er en gikttype som forbindes med den kroniske hudsykdommen psoriasis. Sykdommen gir inflammasjon i ledd og omkringliggende vev. Inflammasjon betyr en betennelse, men uten at bakterier eller virus er involvert.
Årsaken til at en får psoriasis artritt er ukjent. En vet at den genetiske faktor spiller en rolle.
Såkalte vevstypeantigener viser en sterk sammenheng med spesielle typer leddgikt. For eksempel her vevstypeantigenet HLA-B27 vært forbundet med sykdom i ryggraden og i psoriasis artritt. 40 prosent av pasientene med psoriasis artritt kan ha en familiehistorie med hud- eller leddsykdom.
5-10 prosent av pasienter med psoriasis får også psoriasis artritt. Den oppstår i 30-50 års alder jevnt fordelt mellom kjønnene. Psoriasis artritt kan komme før hudsymptomer, men normalt kommer utslettet først.
Psoriasis artritt er også kalt for psoriasisleddgikt, og er en gikttype som forbindes med den kroniske hudsykdommen psoriasis. Sykdommen gir inflammasjon i ledd og omkringliggende vev. Inflammasjon betyr en betennelse, men uten at bakterier eller virus er involvert.
Behandlingen begynner med såkalte betennelsesdempende medisiner (NSAIDS, Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs). Langsomtvirkende medisiner som virker inn på selve sykdomsprosessen kan være nødvendig for psoriasis artritt som ikke reagerer positivt på behandling med NSAIDS.
Flere midler finnes med svært varierende resultat fra pasient til pasient.
For mange parienter er det viktig med fysioterapi og ergoterapi. Kirurgi kan være nyttig hvis ledd blir ødelagte til tross for aggressiv medikamentell behandling.

Det er fem typer psoriasis artritt:

1. Artritt som involverer hovedsaklig ytterleddene i fingre og/ eller tær. Man mangler revmatoid faktor i blodet.
2. Asymetrisk – involverer flere ledd i armer og ben, men ikke nødvendigvis i de samme leddene på venstre side av kroppen som på høyre.
3. Symmetrisk – artritt i mange ledd som likner revmatoid artritt (vanlig leddgikt). At artritten er symmetrisk, betyr at den sitter i samme ledd på begge sider av kroppen.
4. Mulitans – dette er en sjelden, men veldig ødeleggende form som fører til errosjon (ødeleggelse) av benstrukturen. Man er her veldig sjelden disponert for Becherevs sykdom, da man må ha vevstypen HLA-B27.
5. Spondylitis- artritten sitter i ileosakralleddene (bekkenleddene) og ryggraden.

Nettsteder om Psoriasis artritt:

 

: Norsk Psoriasisforbund :
. Psoriasisforbund har et nytt kurstilbud til deg med diagnosen psoriasis artritt.Prosjektet heter Bli venn med din psoriasis artritt», og målet er å skape et.

Psoriasis artritt – Wikipedia
Psoriasis artritt er også kalt for psoriasisleddgikt, og er en gikttype som.95 prosent av pasientene med psoriasis artritt, og hvis den er tilstede er.

Helseferie
helseferie er.Historien bak «Helseferie» Informasjon om turene. Nye reisemål.Turene passer for alle som liker tryggheten ved å reise.

Psoriasis artritt
lider av psoriasis og at 7% av disse får artritt, vil prevalensen (forekomsten).Det som er felles for de alle er artritt og psoriasis.

: Norsk Psoriasisforbund :
Informasjon om Norsk Psoriasisforbund, hudsykdommer og psoriasis spesielt, samt debattforum og gjestebok.Det er fem typer psoriasis artritt:.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar