Psykofarmaka

Legemidler som brukes for å normalisere forskj. psyk. forstyrrelser/lidelser. P. omfatter flere legemiddelgrupper og virker angstdempende og beroligende.
Psykofarmaka (nervemedisin) er en gruppe reseptpliktige legemidler med virkning på nervesystemet og som brukes ved ulike psykiske lidelser.
Psykofarmaka virker på sentralnervesystemet. Fullstendig virkningsmekanisme er ikke forstått, men synapsene utøver en viktig rolle. En transmitter frigjøres fra et presynaprisk nevron til en synaptisk spalte der den binder seg til en reseptor på det postsynaptiske nevron. Transmitteren fungerer som agonist på reseptoren.
Psykofarma er samlebetegnelsen på legemidler som benyttes ved sinnslidelser, psykoser, nevroser og lignende plager som angst og depresjoner. Felles for disse legemidlene er den angstdempende og beroligende effekt de gir brukeren/misbrukeren.

Nettsteder om Psykofarmaka:

 

Psykofarmaka
Opslag. Diskussion. Læst af 1.646. Psykofarmaka. Se Nervetabletter.

Museets plancheudstilling – Planche10
Hvad er psykofarmaka. Psykofarmaka bruges således primært til behandling og forebyggelse af psykiske. Hvordan virker psykofarmaka ?

Kort om psykofarmaka
. om at finde den laveste effektive dosis, når man behandler med psykofarmaka. Psykofarmaka skal nødig stå alene – som eneste behandling – men bruges.

Annonser:

Legg igjen en kommentar