Psykose

I møte med en person med psykose vil man ofte oppleve at de beskriver og opplever en helt annen virkelighet enn den man selv kan bekrefte. De kan beskrive å høre stemmer som ikke andre hører, og de kan han andre sanseopplevelser som ikke virker å ha sammenheng med det andre opplever som virkelig. Noen kan også ha en opplevelse av å være forfulgt, eller kan beskrive ting som fremstår som fastlåste misforståelser eller uforklarlige forestillinger.
Hva er psykoser i barne- og ungdomsalder?
Det dreier seg om gjennomgripende forstyrrelser i tenkning, sanseoppfattelse og sinnsstemning. Samlet er forekomsten ca 0,4%. Forekomsten er økende med økende alder gjennom puberteten.
Mange med en psykose kan gå lenge før de får hjelp. Dette skyldes ofte at de som har en psykose opplever frykt, skam eller ubehag, og dermed ønsker å skjule sine plager. For mange er det også uforståelig at de trenger noe hjelp, fordi den virkeligheten de opplever fremstår logisk for dem og således ikke i behov av intervensjon fra hjelpeapparatet. Ofte trenger personene hjelp til å oppsøke hjelpeapparatet.
Legen vil prøve å få frem om det foreligger typiske symptomer og tegn på sinnsforvirring. Hvis tilstanden har vart over én måned og det forekommer flere av overnevnte symptomer, kan legen sette diagnosen.
Medikamentene som brukes, kalles nevroleptika eller antipsykotiske midler. Nevroleptika virker ved å blokkere et mottakermolekyl for signalstoffet dopamin.

Nettsteder om Psykose:

 

Psykose – Wikipedia
I møte med en person med psykose vil man ofte oppleve at de beskriver. I en psykose vil personen ofte ha lite eller ingen forståelse for at.

Nettpsykiateren
Psykose: Hallusinasjoner – tegn på alvorlig sykdom? kommentarer | | Psykose ) Depresjon: DEPRESJON. Psykose: Schizofreni eller Manisk depressiv?

Forum -> Tråden om psykose – Diskusjon.no
. på akutt lukket avdeling med indusert psykose (folie å   deux) da jeg var 18. Det er spennende, har aldri snakket med noen som har hatt delt psykose.

Forelskelse er psykose – Kjærlighet er fornuft – Illustrert Vitenskap
Forelskelse er psykose – Kjærlighet er fornuft. Forskerne har nå dokumentert at. fil uten bilder ( 672 kb) Forelskelse er psykose – Kjærlighet er fornuft.

Annonser:

Legg igjen en kommentar