Rabies – hundegalskap

Rabies (hundegalskap) er en svært alvorlig virusinfeksjon som finnes over store deler av verden. Sykdommen er vanlig hos pattedyr, særlig hund, katt, flaggermus, rev og gnagere. Disse dyrene kan overføre virussmitte til mennesker.
Rabies, også kalt hundegalskap, er en infeksjon av rabiesvirus som kan opptre hos pattedyr. Den kan overføres til menneske på flere måter, men som oftest skjer det via spytt ved bitt fra en smitteførende hund. Smitte ved at virusholdig spytt kommer på slimhinner forekommer i sjeldne tilfelle. Virus kan ikke overføres gjennom hel hud.
Personer som skal oppholde seg over lengre tid på landsbygda i Sørøst-Asia, Afrika eller Sør-Amerika, bør vaksineres mot sykdommen. Rabiesvaksinen består av tre doser i løpet av 28 dager og forebygger effektivt.
Rabies forekommer i de fleste land i verden. Rev er den vanligste smittebæreren i Europa. Skandinavia (unntatt Svalbard), de britiske øyer, den iberiske halvøy, enkelte andre øyer, Australia, New Zealand og Antarktis er for tiden rabiesfrie. I Norge har det ikke vært registrert rabies siden første halvdel av 1800-tallet.
Dersom du blir bitt av et pattedyr i områder der det finnes rabies, bør du vaske såret svært godt med såpe og vann. Det er viktig at du tar kontakt med lege umiddelbart, ettersom tidlig behandling kan være livreddende. Dette gjelder også personer som er vaksinert.
Det finnes effektive vaksiner mot rabies i dag, og dette er en av de tre sykdommene det stilles krav om at hund og katt skal være vaksinert mot før innførsel/tilbakeførsel til Norge. Vaksiner mot rabies og leptospirose finnes også som kombinerte vaksiner. Veterinærer kan gi råd om vaksinering.

Nettsteder om Rabies – hundegalskap

Rabies- hundegalskap
Rabies er en virusinfeksjon hos pattedyr. Den kan overføres til menneske på flere måter, men oftest skjer det ved bitt av en smitteførende hund.
www.helsenett.no/reisemedwap/reisemedp70.shtml

For første gang siden 1992 er det funnet rabies i fjellreven på Svalbard. En av de infiserte revene ble funnet ved Longyearbyen flyplass, ikke langt fra..
www.forskning.no/Artikler/2003/august/1061468955.26

Rabies- hundegalskap. Hva er rabies? Rabies er en virusinfeksjon hos pattedyr. Den kan overføres til menneske på flere måter, men oftest skjer det ved bitt.
www.helsenett.no/reisemedwap/reisemedp70.shtml

Hundegalskap i USA – Ikke bare skal mor skjemmes bort med massasje, eller gutta lures til å tro at spa er tingen med reiseselskapet SPA Travel’s Gentlemens..
www.dinside.no/php/art.php?id=101473

Annonser:

Legg igjen en kommentar