Respirasjonssvikt

Respirasjonssvikt defineres ut fra patologiske blodgassverdier, enten som for lav oksygentensjon i arterielt blod med p O2(a) < 8 kPa (type 1-svikt), eventuelt med hyperkapni med p CO2(a) > 6,5 kPa (type 2-svikt). Siden tilstanden er definert ut fra patologiske blodgassverdier alene, kan respirasjonssvikt forårsakes av ventilasjonssvikt, som igjen kan skyldes ekstrapulmonale tilstander.
Respirasjonssvikt er innen medisin en tilstand der respirasjonssystemet ikke klarer å sørge for tilstrekkelig oksygenering av blodet (hypoksi), enten med eller uten svikt i eliminasjon av karbondioksyd (hyperkapni). Oppdelingen i type 1 og 2 skjer på basis av om forhøyede CO2-nivåer er tilstede eller ikke.
Respirasjonssvikt regnes for å være tilstede når PaO2 = 60 mmHg eller PaCO2 = 45 mmHg. Noen andre kriterier er blodets pH < 7,35 og SaO2 < 90 %.
Respirasjonssvikt skyldes ikke alltid sykdom i lunger eller lungekretsløp. En 29 år gammel kvinne gjennomgikk en gynekologisk operasjon. Postoperativt utviklet hun akutt respirasjonssvikt.

Nettsteder om Respirasjonssvikt:

 

Respirasjonssvikt – Wikipedia
Respirasjonssvikt er innen medisin en tilstand der respirasjonssystemet ikke. Respirasjonssvikt regnes for å være tilstede når PaO2 60 mmHg eller PaCO2.

Akutt respirasjonssvikt ved KOLS-forverringer – utskriftsversjon
. til utvikling av hyperkapnisk respirasjonssvikt, har det oppstått et misforhold. kliniske studier ved akutt respirasjonssvikt sekundært til KOLS-forverring.

Tidsskriftet – Akutt respirasjonssvikt forårsaket av dystrophia myotonica
Respirasjonssvikt skyldes ikke alltid sykdom i lunger eller lungekretsløp. Postoperativt utviklet hun akutt respirasjonssvikt.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar